Openbare parkeerplaatsen bij Beek & Hoff in Loenen worden gerealiseerd

De kogel is door de kerk. Met een akkoord van de gemeenteraad voor een krediet van € 120.000,- worden de openbare parkeerplaatsen bij het voormalige gemeentehuis van Loenen gerealiseerd.

Samenvatting gemeenteraadsvergadering 18 april

Feestje voor Het Vechtse Verbond

Voor nestor en gemeenteraadslid Mieke Hoek van het Vechtse Verbond is het voorstel van het college van B&W en besluit van de raad reden voor een klein feestje: 'De motie van Het Vechtse Verbond uit 2013 wordt na 10 jaren van geduld eindelijk uitgevoerd. Door de strook gemeentegrond alsnog niet te verkopen maar als openbare strook in te richten hoofdzakelijk ter compensatie voor de Dorpsstraat bewoners mag er straks weer geparkeerd worden. De motie is unaniem aangenomen,' aldus een blije Mieke Hoek. 

Hamerstukken

De raad nam een 7-tal hamerstukken aan waaronder het vaststellen van het Bestemmingsplan Schepersweg in Breukelen voor sloop en nieuwbouw van 3 appartementencomplexen. Ook werd een verklaring van geen bedenkingen voor Het Kwadrant 1 in Maarssen afgegeven om te komen tot nieuwbouw van 499 appartementen in Maarssenbroek. 

Brug Bergseweg Vreeland

De motie van de SP en mede ingediend door  GroenLinks en de  PvdA aangaande de brug over de Bergseweg in Vreeland werd verworpen. De motie zou het college van B&W oproepen om met partijen in gesprek te gaan en de raad te informeren. Volgens Lokaal Liberaal fractievoorzitter Ronald van Liempdt en fractievoorzitter Pim van Rossum - Rengelink van het CDA wordt dat al gedaan en doet de wethouder al het mogelijke. 

De volgende raadsvergadering wordt gehouden op 30 mei.

Integrale uitzending Rondom de Raad 18 april 2023