Openbare toiletten voor toeristen

Aan de populaire Loswal in Breukelen zijn door de gemeente 2 openbare toiletten geplaatst. De Loswal is een belangrijke locatie binnen de gemeentegrenzen waarin in de zomerse maanden bootjes aanmeren voor de overnachting en genieten van al het moois wat Breukelen heeft te bieden. Een openbare publieke toilet wordt al geruime tijd gemist. In de raad van 2 juni 2020 werd door Streekbelangen een motie ingediend: 'Openbare inclusieve toiletten' die ten doel had meer openbare inclusieve (voor iedereen toegankelijk) toiletten te realiseren. Deze motie werd unaniem (door de gehele raad) gesteund. 

Zo gaan we overlast door wildplassers tegen.

• Gemeente Stichtse Vecht