[Regionieuws] Oplopende energietarieven beïnvloeden nascheiding drankenkartons uit huishoudelijk restafval

Als gevolg van de oplopende energietarieven én de teruglopende vraag naar papieren en kartonnen verpakkingsmateriaal heeft de afnemer en recycler van drankenkartons afkomstig uit de nascheiding van huishoudelijk restafval besloten de deuren te sluiten, waarmee de afzet van deze drankenkartons stil is komen te liggen. Heel veel last heeft Stichtse Vecht daar niet van. Het PMD dat in het restafval terechtkomt wordt niet gescheiden maar gaat de verbrandingsoven in. 

Drankenkartons uit restafval

De leverancier die voor Afvalverwijdering Utrecht (AVU) de recycling doet van drankenkartons uit restafval heeft in augustus besloten om haar bedrijfsactiviteiten per eind 2022 definitief te beëindigen en per direct te stoppen met het ter recycling innemen van drankenkartons. Voornaamste reden voor dit besluit is de enorme stijging in energiekosten. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de recyclecapaciteit voor nagescheiden drankenkartons uit Nederland is weggevallen aldus een brief van de AVU aan Utrechtse gemeenten. Het genoemde bedrijf was de enige producent die nagescheiden drankenkartons vanuit Nederland accepteerde. Er is een beperkt aantal alternatieve papier producenten die naast oud papier ook mogelijkheden hebben om drankenkartons te recyclen. Deze bevinden zich in Frankrijk, Italië, Scandinavië en Spanje. Het betreft drankenkartons die via een nascheiding op drankenkartons op het restafval zouden worden gerecycled. 

Wat zijn drankenkartons?

Drankenkartons zijn bijvoorbeeld verpakkingen van melk, yoghurt, vla, sap, soep en saus. Grote en kleine pakjes. Deze kunnen in Stichtse Vecht worden aangeboden bij het PMD afval. 

Situatie Stichtse Vecht

Dat drankenkartons nu tijdelijk niet worden nagescheiden uit het restafval heeft voor Stichtse Vecht geen consequenties: 'Stichtse Vecht doet aan scheiding bij de bron en zamelt de diverse afvalstromen apart in. Drankenkartons die in het PMD afval zitten, worden gerecycled. Als ze in het restafval zitten gebeurt dat niet. Het restafval gaat naar de verbrandingsoven,' aldus een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht.

Volgens de laatste monitoring zit er in Stichtse Vecht nog 10 % aan PMD in het restafval: 'Wij willen met de invoering van omgekeerd inzamelen in Maarssenbroek en Kockengen en gerichte voorlichting dit percentage nog verder naar beneden brengen. De gemeente doet overigens al aan voorlichting. We hebben een afvalcoach die inwoners informeert over het hoe en waarom met betrekking tot de afvalscheiding. Zo hebben wij direct contact en kunnen het goed uitleggen. De praktijk van de afgelopen jaren heeft geleerd dat dit zeer nuttig en zinvol is,' aldus een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht. 

AVU

De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) werkt samen met en in opdracht van 25 Utrechtse gemeenten (waaronder Stichtse Vecht) in de afvalketen en draagt zorg voor de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. Verwacht wordt dat het nascheiden van drankenkartons uit huishoudelijk restafval einde dit jaar, begin volgend jaar weer kan worden hervat.