Opmerkelijk stukje politiek omtrent Herenweg - Gageldijk

Een opmerkelijk stukje politiek afgelopen dinsdag bij de behandeling van het project Herenweg-Gageldijk in de commissie Fysiek Domein. Het onderwerp werd behandeld op verzoek van de fracties van Samen Stichtse Vecht en GroenLinks. Zij pleiten voor een door een onafhankelijke partij uitgevoerde second opinion van het project, de vertrouwensbreuk met de omwonenden te herstellen, volledige transparantie te verschaffen en geheimhouding op dit dossier op te heffen.

In het dossier ging er namelijk veel (te veel) mis. Uitstel van werkzaamheden, stroomstoringen, budgetoverschrijdingen, ontwerpfouten in de riolering, langdurige afsluiting en vertraging op vertraging. Voor GroenLinks en Samen Stichtse Vecht aanleiding om een traject uit te stippelen met als doel antwoorden op die allesomvattende vragen te krijgen: Wat ging er mis en wie is hiervoor verantwoordelijk? 


Echter tot behandeling van het dossier kwam het niet vanwege een opmerkelijk stukje politiek. Tijdens de behandeling gaf raadslid Frank Venus (Lokaal Liberaal) aan te wonen in het betreffende gebied. Voor raadslid De Vries (VVD) was dit aanleiding om zich af te vragen of Venus names Lokaal Liberaal wel kon deelnemen aan het debat. Fractieleider Riëtte Habes van Samen Stichtse Vecht deed er een schepje bovenop: ‘Dit druist in tegen de afspraken die binnen de raad en commissies zijn gemaakt.’ 

Voor raadslid Venus (Lokaal Liberaal) reden om onder protest de vergadering te verlaten waarop werd besloten de behandeling te verschuiven naar komende week. Dit tegen het zere been van fractieleider Albert Gemke van GroenLinks: 'Het kan toch niet zo zijn dat we onderling niet uit onze reglementen komen en dat de bewoners daar de dupe van zijn.'

Voor VVD en Lokaal Liberaal is er werk aan de winkel dit Pinksterweekend met als doel de lucht te klaren. Gezien de non-verbale houding van commissieleden en de manier waarop de vraag gesteld werd, komt dat naar verwachting wel goed en wordt er van deze mug geen olifant gemaakt.