Opnieuw bijdrage Rijk voor woningbouw Ruimtekwartier

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt met de Woningbouwimpuls middelen ter beschikking om de woningbouw te stimuleren. Na een bijdrage uit de vierde tranche van deze regeling voor woningbouw in het project Ruimtekwartier is door BZK subsidie toegezegd vanuit de vijfde tranche.

De aanvraag betrof een bijdrage van 50% in onrendabele kosten van € 1.276.177,-. De in de regeling verplichte 50% cofinanciering in het tekort wordt volledig gedekt door de provincie. Hiermee is een extra impuls in het gebiedsfonds verzekerd van € 1.276.177,-.

Het project Ruimtekwartier behelst de omvorming van de kantorenlocatie ‘Planetenbaan en Het Kwadrant’, met transformatie en nieuwbouw van in totaal zo’n 2.500 woningen.