Oppositie: 'Onderste steen boven in project Herenweg - Gageldijk'

Het extra krediet voor de noodzakelijke afrondende werkzaamheden aan de Herenweg - Gageldijk daarover wordt tijdens de komende raad van 21 december nog geen besluit genomen. Volgens het merendeel van de oppositiepartijen zijn er nog teveel open eindjes en onzekerheden. 

Rechts onderaan bij het kruisje wordt er voorlopig niet getekend. De onderste steen boven, als het aan de commissie ligt.

• Riëtte Habes - Samen Stichtse Vecht

Extra krediet

Naast het eerdere extra krediet van € 9.421.257,- voor de werkzaamheden aan de Herenweg / Gageldijk, zijn er extra kosten ontstaan ad €1.529.125,-. Hiervan zal € 677.125 worden uitgegeven ten behoeve van riolering en € 852.000 voor wegen. Het totaalkrediet komt hierdoor op € 10.950.382 en beslaat investeringen voor riolering, wegen en groen. Doordat de raad zich niet gaat buigen over de extra kredietaanvraag komen de afrondende werkzaamheden naar verwachting weer on hold te staan.

Nieuwe middenspanningskabel

Een deel van de vertraging is volgens de gemeente toe te wijzen aan Stedin. Zij willen een compleet nieuw middenspanningskabel aanleggen van 10,5 km lengte, waaronder ook langs de Herenweg en de Gageldijk. De gemeente weet nog niet of deze kosten van circa € 606.000 verhaald kunnen worden op Stedin terwijl uitvoering van de werkzaamheden een must is voor afronding. Met name oppositiepartijen willen dat daar eerst duidelijk over komt.

Onderste steen boven

Samen Stichtse Vecht op social media: 'Een project wat met 4,1 miljoen begon, waarvan de teller inmiddels staat op 10,9 miljoen. Het dossier viel t/m september onder volledige geheimhouding. De vragen die gesteld werden, de signalen die afgegeven werden, de brieven die bewoners en bewonerscommissie Molenpolder stelden, de pers die door hen steeds gezocht werd, het mocht niet baten. Bewoners met enorme overlast, worden niet gehoord. Tot op heden zijn er teveel open eindjes en onzekerheden. De raadscommissie heeft dan ook geoordeeld dat het investeringskrediet van 1,5 miljoen niet naar de raad kan. Eerst zullen vragen beantwoord moeten worden. Rechts onderaan bij het kruisje wordt er voorlopig niet getekend. De onderste steen boven, als het aan de commissie ligt.'


Meer nieuws