Organisator Vechtse Vaarparade is boos

Arjan van den Hoek van de Vechtse Vaarparade is boos. Boos over de uitkomst van de evaluatie gehouden naar aanleiding van de Vechtse Vaarparade op 11 september. Op 25 november ontving de organisatie het eindverslag. Daarin staat aangegeven dat zowel de Boa's als ook de Politie heeft vastgesteld dat de coronaregels niet zijn nageleefd. Ook is er vuurwerk afgestoken en stonden er auto's verkeerd geparkeerd. Arjan van den Hoek geeft aan geen verantwoording te hebben voor dat wat op de kant is gebeurd. 

Zo'n 140 mooi verlichte sloepen vormden een lange sliert op de mooie nazomerse avond in september. Op 11 september veranderde de Vecht tussen Loenen en Maarssen in de Vechtse Vaarparade. Arjan van den Hoek organiseert samen met een grote groep vrijwilligers al jaren deze mooie vaartocht  als afsluiting van het vaarseizoen. Ondanks de toen geldende en best zware corona maatregelen was het de organisatie toegestaan de Vaarparade te houden. Op 16 november heeft gemeente Stichtse Vecht samen met de organisatie terug gekeken naar deze avond. De boa en de Politie hadden vastgesteld dat op de kant een grote menigte was ontstaan waardoor naleving van de coronamaatregel onmogelijk was. Het ontbrak, aldus de waarnemers, ook aan medewerkers van de Vaarparade die op de kant toezicht hielden op die naleving. Verder was er op de kant vuurwerk afgestoken en stonden er auto's verkeerd geparkeerd. Arjan van den Hoek herkent zich hier niet in en geeft aan zich niet verantwoordelijk te voelen voor het publiek langs de vaarroute. De organisatie op het water is zijn verantwoording en die liep, aldus van den Hoek, uitstekend. Op persvragen van RTV Stichtse Vecht geeft de gemeente aan dat de organisator ook verantwoordelijk is voor hetgeen op de kant gebeurd. Het op 16 november gehouden evaluatiegesprek gaat  nu eerst als rapport naar burgemeester Ap Reinders. Organisator Arjan van den Hoek had alles ook graag besproken met de burgemeester, maar dat gesprek is nooit geweest. Of de burgemeester voor de komende Vaarparade zwaardere maatregelen neemt valt nu nog niet te zeggen, blijkt uit de beantwoording van de persvragen aan RTV Stichtse Vecht.

Arjan van den Hoek denkt er helder over: 'Als de handhaving bij ons vrijwilligers komt te liggen is de Vaarparade niet meer uitvoerbaar en zorgt de gemeente Stichtse Vecht ervoor dat het houden van de Vaarparade ten einde is'

(bijgevoegd: verslag gemeente Stichtse Vecht evaluatie Vaarparade_16november 2021)

Documenten