Otterpassage Kockengen geopend

De langverwachte otterpassage bij Kockengen is  op woensdag 30 augustus geopend. De passage in Kockengen wordt al door de otters gebruikt! Deze mijlpaal markeert een cruciale stap in de gedeelde inspanningen van het waterschap en de provincie Utrecht om de leefomgeving van de bedreigde otter te verbeteren en de biodiversiteit van het gebied te bevorderen. (Rechts op de foto Willem van der Steeg en links op de foto Mirjam Sterk).

De otterpassage, gelegen bij de Joostendammerbrug bij Kockengen, is ontworpen om otters veilig te laten navigeren tussen hun natuurlijke habitats en voedselbronnen. Het project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het waterschap en de provincie Utrecht. Natuurgroep Kockengen droeg de locatie bij de Joostendammerbrug aan nadat in 2020 de otter weer voor het eerst werd gezien in het polderreservaat Kockengen. Door het creëren van een veilige doorgang voor otters wordt niet alleen hun overlevingskans vergroot, maar wordt ook de gezondheid van het hele ecosysteem verbeterd.

"Ik ben blij dat de otters in Kockengen een veilige passage hebben gekregen. Van de totale otterpopulatie in Nederland wordt jaarlijks naar schatting maar liefst 30 procent slachtoffer van het verkeer", aldus Willem van der Steeg, hoogheemraad van waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. "De otterpassage vormt als het ware een rode loper om veilig verder het gebied in te trekken." 

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur&Landbouw van de provincie Utrecht: “Nadat de otter zo’n 40 jaar niet meer te zien was in onze provincie, zien we de populatie de laatste jaren gelukkig weer toenemen. En dat is een heel goed teken. De otter is namelijk niet alleen een verrijking voor de Utrechtse biodiversiteit, maar als groot roofdier ook een indicator voor de gezondheid van natte natuurgebieden; de waterkwaliteit moet goed zijn, er moeten genoeg schuilplaatsen zijn en er moet natuurlijk voldoende voedsel zijn. De terugkeer van de otter is dus een prachtig resultaat van alle inspanningen die we de afgelopen jaren samen hebben gedaan.”


Meer nieuws