Oud & Nieuw schade 44.000 euro

Net als het vieren van Oud & Nieuw begint een torenhoge schade traditie te worden rond de jaarwisseling in Stichtse Vecht. Dit jaar staat de teller op € 44.000,-- en dat is zonder de schade aan bushokjes. Deze komt voor rekening van het vervoersbedrijf. Mogelijke daders zijn tot op heden niet in beeld.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Afgelopen maand is er door verschillende afdelingen een inventarisatie gemaakt van de schade die veroorzaakt is rondom de jaarwisseling. Uit deze inventarisatie blijkt dat er schade is ontstaan aan 34 vuilnisbakken, 1 kliko, 12 verkeersborden, 12 honden dispensers, 3 lichtmasten, 17 speeltoestellen en 11 ondergronden, 3 kolken (rioleringsput voor afvoer regenwater), 1 kunstproject op een tunnelwand, 1 technische ruimte (riolering) in een tunnel, de muur van deze tunnel en 4 bushokjes. Het aantal schadegevallen is hiermee hoger dan vorig jaar.'

Het totale schadebedrag naar aanleiding van deze jaarwisseling bedraagt ongeveer 44.000 euro. De schade aan de bushokjes komt voor rekening van het vervoersbedrijf en is niet opgenomen in bovenstaand schadebedrag. Reparatie of vervanging van de beschadigde objecten wordt bekostigd uit de lopende begroting. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het is te allen tijde ons doel om schade aan objecten in de openbare ruimte zoveel als mogelijk te verhalen op de daders of - in het geval van minderjarigen - hun ouders. Onderzoek naar de aangerichte schade tijdens de afgelopen jaarwisseling heeft nog niet in de richting van mogelijke daders geleid, waardoor schadeverhaal niet mogelijk is. Alle situaties die onveilig waren zijn veilig gemaakt. Er zijn diverse offertes opgevraagd voor het herstel van de beschadigde objecten. De herstelwerkzaamheden zullen binnenkort uitgevoerd worden.'