Overheid investeert in regio Stichtse Vecht

In november vond er overleg plaats tussen de overheid en de regio waarin Stichtse Vecht zicht is gelokaliseerd. Uit het overleg blijkt dat de overheid in de regio gaat investeren in de nieuwbouwlocatie Ruimtekwartier en de fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam.

Ruimtekwarter

Gemeente Stichtse Vecht: 'Allereerst is er 3,9 miljoen euro beschikbaar gekomen voor de transformatie van het Ruimtekwartier. Met deze middelen kan extra geïnvesteerd worden in het gebied waarbij onder andere geïnvesteerd wordt in extra fietsverbindingen om de nieuwe wijk beter te ontsluiten op het bestaande fietsnetwerk. Deze middelen dragen voor een belangrijk deel bij aan de totale opgave om de gewenste kwaliteit van de infrastructurele voorzieningen te financieren en de ontwikkeling van Ruimtekwartier mogelijk te maken voor de realisatie van woningbouw.' Ruimtekwartier is de nieuwe woonwijk die het Maarssenbroekse Planetenbaan transformeert van kantoorlocatie naar woningbouw.

Fietsroute

Gemeente Stichtse Vecht: 'Daarnaast hebben Rijk en regio samen het belang onderschreven van de realisatie van de Dom-Tot-Dam- Fietsroute. Deze route loopt van Utrecht naar Amsterdam en daarmee ook voor een groot deel door onze gemeente, met name aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal. De komende periode gaan Rijk en regio samen onderzoeken hoe deze fietsroute verbeterd kan worden en kan fungeren als een snelfietsroute zonder hindernissen.'

Regiopoorten

Gemeente Stichtse Vecht: 'In het samenwerkingsverband tussen rijk en regio voor infrastructurele investeringen (Uned), is onderzoek gedaan naar regiopoorten in de provincie Utrecht . Breukelen is ook één van de kansrijke poorten voor bijvoorbeeld de mobiliteits-, woning- of werkopgave.' De gemeente heeft hier zelf ook onderzoek naar uitgevoerd waarover binnenkort meer informatie over bekend wordt.