Overleg pontje Nieuwer ter Aa leidt nog steeds niet tot oplossingen

De tijd begint te dringen. Als er niks verandert, gaat de pont bij Nieuwer ter Aa per 1 januari 2023 uit de vaart. Ondanks overleg tussen partijen is er nog geen zicht op een oplossing.

Gemeente Stichtse Vecht: 'De afgelopen periode stond in het teken van intensief overleg tussen Rijkswaterstaat (RWS), de Provincie Utrecht (PU), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de gemeente Stichtse Vecht. Dit heeft echter nog geen resultaten opgeleverd.' Vanaf 1 november jongstleden is de dienstregeling in negatieve zin aangepast.

Gemeente Stichtse Vecht daarover: 'De Minister lijkt eerst een ‘deal’ te willen sluiten (ook over een mogelijke brug) voordat hij het definitieve besluit neemt om de pont uit de vaart te nemen. Naar aanleiding daarvan besluiten de schippers van de Pont een andere baan te zoeken, waardoor de Pont een veel beperktere dienstregeling heeft de komende maanden, te weten tot 15.30 in de middag.' 

De gemeente maakt zich dan ook grote zorgen nu dat een oplossing ver weg lijkt en de datum van uit de vaart nemen zienderogen dichterbij komt: 'Het is echter de verantwoordelijkheid van het Rijk om te zorgen voor een gedegen overgang over het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat dat nu niet gebeurt is zeer kwalijk en is dan ook voortdurend onderwerp van gesprek tussen het college en het Rijk.'

Inwoners spraken afgelopen week in bij de raad van Stichtse Vecht. Die raad staat echter machteloos. Gemeente, actiecomité , politieke partijen, inwoners en Provincie zijn eensgezind: zonder goed alternatief moet de veerdienst blijven. De consequentie van omrijden in een niet tot slecht verlichte weg langs het kanaal wordt als zeer ongewenst gezien. Mogelijk komt de minister tot inkeer of wordt er een meerderheid in de Twee Kamer gevonden voor een oplossing. CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen en Habtamu De Hoop (PvDA) maken zich hard voor het behoud van de veerdienst. 


Meer nieuws