Pachters in de rij voor horecafunctie ’t Kikkerfort

Het sloeg eind vorig jaar in als een bom; ’t Kikkerfort heeft geen brasserie meer. De verwachting is dat voor de zomer nog een nieuwe uitbater is gevonden. De pachters staan namelijk in de rij. Inmiddels hebben zich er al bijna 10 potentiële pachters gemeld volgens de gemeente. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Gemeente pakt regiefunctie

Uit vragen gesteld door commissielid Victor van Dijk van de Christenunie-SGP., blijkt dat de gemeente achter de schermen hard werkt aan de invulling van de brasserie in zwembad ’t Kikkerfort in Breukelen. De gemeente heeft daarin de regiefunctie gepakt: ‘Het zwembad, sporthal en horeca zijn nauw verbonden met elkaar. Ze zitten in één gebouw. De horeca wordt gezien als een verlengstuk van zwembad en sporthal. Na of voor het sporten komen bezoekers soms bij elkaar in de horecaruimte. Ze drinken wat samen. De gemeente ziet het ook als een belangrijke ontmoetingsplek. Om dat allemaal goed op elkaar af te stemmen is het van belang dat de gemeente nauw betrokken is bij de oplossing.’

Pachters in de rij

Zoals eerder aangekondigd heeft de gemeente een aanbestedingstraject in gezet. De gemeente huurt daarvoor een externe partij in. Begin april is het programma van eisen klaar en zal de aanbesteding uitgezet worden onder diverse partijen en geïnteresseerden. Dat er een oplossing aanstaande is, blijkt al wel uit de bestaande interesse van pachters om de horecafunctie over te nemen: ‘Inmiddels hebben zich er al bijna 10 potentiëlele pachters gemeld. De verwachting is dat we juni 2023 een nieuwe pachter hebben voor het Kikkerfort,’ aldus de gemeente Stichtse Vecht in antwoord op vragen van commissielid Victor van Dijk van ChristenUnie-SGP.

Programma van eisen

Naast een horecafunctie wil de gemeente een bredere rol van de nieuwe pachter: ‘We geven ook richting aan maatschappelijke betrokkenheid door meer in te zetten op meer gezondere producten, meer sportactiviteiten waaraan horeca meehelpt en inzet van SROI (*) waarbij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen om onder begeleiding in de horeca van het Kikkerfort ook aan de slag te gaan.’

(*) SROI: Het doel van Social Return on Investment is het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Meer nieuws