Park Over Holland na restauratie weer open

Het overpark van de buitenplaats Over Holland werd maandag 23 oktober feestelijk heropend. Na een intensieve restauratie heeft het park na twee jaar zijn historische karakter weer teruggekregen. Eerder was al de oude koeienstal bij de ingang verbouwd tot ontvangstruimte voor excursies.

De hoop is dat daar ook een groep vrijwilligers van gebruik gaat maken. De toegankelijkheid en de beleefbaarheid van het park zijn flink verbeterd; waterpartijen werden uitgebaggerd en het bomenbestand is aanzienlijk uitgebreid en aangepast. Met nieuwe paden en bijzondere bruggetjes.

Een aantal oude paadjes uit de 17e eeuw werd in ere hersteld. Met nieuwe bankjes om lekker te gaan zitten genieten. De opening was een moment van terugkijken en vooruitzien. Maar ook van waardering: zo heeft de vasthoudendheid en bezorgdheid van de heer en mevouw Wervelman mede geleid tot de aanpak van het park.

Het was dan ook vanzelfsprekend dat Joke Wervelman, samen met wethouder Dick Polman en directeur-bestuurder van het Utrechts landschap Saskia van Dockum de laatste boom plantte. De aanwezigen maakten nog een excursie met boswachters van het Utrechts Landschap om het allemaal met eigen ogen te aanschouwen.

Ook u bent van harte welkom!

(foto's Maarten Vervoorn)