Pauwenkamp maakt werk van 'Meer groen en minder tegels'

Onlangs is het plein dat al vanaf 1979 aangelegd was en voornamelijk betegeld was helemaal opgeknapt. Het initiatief komt van Frans, Cobie en Jan, drie bewoners van het eerste uur die als kartrekkers mee hebben gedacht om samen met de gemeente hun plein groener en aantrekkelijk te maken.


In het kader van het project “meer groen en minder tegels’’ was er bij gemeente Stichtse Vecht al 3 jaar sprake van een plantsoen bij Pleintje Pauwenkamp 445 t/m 452. Met dit project kan de leefomgeving groener gemaakt worden. Het regenwater kan beter weglopen en komt ook het waterpeil dat te laag was weer hoger te liggen. Met een hoger waterpeil wordt bodemdaling voorkomen. De gemeente stelde wél de voorwaarde dat aanleg van het plantsoen mogelijk is mits het onderhoud van het gewenste plantvak door de bewoners zelf gedaan wordt. Bomen en grasstroken onderhoudt de gemeente zelf.


In juni 2020 is de gemeente samen met de drie bewoners concreet aan de slag gegaan. Er is een schetsontwerp gemaakt van het plan dat via een wijkbericht uitgegaan is naar inwoners. Pleinbewoners hebben vooraf inspraak gekregen, ze konden deze per e-mail sturen naar de gemeente. Ook is er een online inspraaksessie geweest waarbij men kon reageren. Het plein is uiteindelijk geheel in lijn met de inspraak vorige week opgeknapt. Er is iets vertraging gekomen door de overgang naar een nieuwe aannemer, maar eenmaal aan het werk was alles in 1 week klaar in grote lijnen.

Het oog valt direct op de driehoek met 9 plantvakken met looppaden. Verder is in de buitenste driehoek gras gezaaid en 6 nieuwe boompjes geplant. Cobie heeft er veel energie ingestopt om de vaste plantjes uit te kiezen voor de plantvakken. Ze heeft er goed over nagedacht om het hele jaar door iets te zien bloeien of groen te hebben. Ook heeft ze rekening gehouden dat er hoogte verschil is te zien, zo zijn de uiteinden lager. Drie vakken moeten nog beplant worden, het wachten is op de levering van haar keuze van de beplanting. De 3 hanging baskets die jaren geleden door pleinbewoonster Jeanette was geregeld zijn ook weer gevuld door Jan om het plaatje compleet te maken. Naast huisnummer 449 zijn in het nieuwe plantvak vlinderstruiken aangebracht.

Het plein is zo goed als klaar, de gemeente zal nog twee fietssluizen laten plaatsen op het plein. Hiermee moeten fietsers afstappen, de snelheid wordt verminderd en moeten ze lopend aan de andere kant van het PLEIN komen. Er is officieel nooit een fietspad geweest achter de betonnen paaltjes. Het plein werd door de jaren heen meer en meer gebruikt als sluiproute voor doorgaand verkeer naar andere wijken. De reguliere fietspaden zijn bekleed met rood asfalt.

Ook zal er aan de kant van het fietspad een verhoogde afscheiding komen, zodat het plantsoen niet bereden wordt. De verse fietssporen zijn nu al zichtbaar in de aarde. Ook de schrikhekken langs het fietspad zullen verwijderd worden, deze hebben geen nut meer.

“Nu het plein zo goed als klaar is, regent het ook complimenten van omwonenden en passanten’’ vertelt Cobie enthousiast. Er is veel lof over de gemeente en de samenwerking om het plein met alle betrokkenen zo mooi op te knappen. Als mensen daarnaar informeren voor hun wijk zeggen we “Ook doen! Het is het proberen waard” (Foto's Cobie)