Pauzeknop zorgt voor 2-daagse raadsvergadering

Pauzeknop zorgt voor 2-daagse raadsvergadering

De gemeenteraadsvergadering van 11 mei werd op 2 avonden gehouden vanwege een fel en uitgebreid debat over de prioritering van werkzaamheden van de ambtelijke organisatie. 

Inspreekrecht
Inwoners maakten gebruik van het inspreekrecht en spraken de raadsleden toe over onderwerpen die voor hun belangrijk zijn:

- De vervanging van de houten Voetbrug over de Nieuwe Wetering
- Aanvraag vergunning Laan van Zuilenveld 10
- Motie Benutting Sportpark Breukelen

Toelating en beëdiging nieuw raadslid Lokaal Liberaal
De heer R. Bonhof van Lokaal Liberaal kondigde eerder zijn ontslag als raadslid aan. Olaf Morel (Vreeland) werd beëdigd als nieuw raadslid namens Lokaal Liberaal.


Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en legalisatieaanvraag paardenstal Mijndensedijk 53 in Nieuwersluis
Bij de behandeling van de ontwerpverklaring bleek dat het onderwerp berust op een zaak met flinke juridische opties en eventuele consequenties. De raad besloot na langdurig debat dan ook het onderwerp - ter zorgvuldigheid van de te nemen processtappen - weer in de commissie te behandelen. Het terugtrekken van de aanvraag door de indieners vooraf de vergadering werd door merendeel van de raad niet in dank afgenomen. Het betreffende pand staat te koop op diverse verkoopsites.

Prioritering werkzaamheden ambtelijke organisatie
Het debat rondom de prioritering van werkzaamheden van de ambtelijke organisatie duurde lang en was fel van toon. Het college van B&W richt zich op de uitvoering van noodzakelijke taken en wil daarnaast werken aan een lokale herstelagenda om inwoners en ondernemers zo goed als mogelijk te helpen om uit de crisis te komen. Omdat volgens het gemeentebestuur de rek er binnen de ambtelijke organisatie uit is, heeft het besloten om tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 te stoppen met de niet-urgente zaken en projecten.

Met name vanuit oppositiepartijen GroenLinks, PVV, Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond werd felle kritiek geuit op het plan. Volgens die partijen is er achter de schermen meer aan de hand. Fractieleider Albert Gemke van GroenLinks sprak van een 'bestuurlijke chaos.' Fractieleider Joseph Toonen (PvdA) wees op de bezuinigingen die op de ambtelijke organisatie in een vorige collegeperiode zijn ingezet.

Fractieleider Wim Ubaghs van de PVV gaf aan het een onzinnig voorstel te vinden en verwees regelmatig naar ondernemers die te maken hebben met gewijzigde omstandigheden en zich voortdurend moeten aanpassen aan de coronamaatregelen; met alle negatieve gevolgen voor inkomsten van dien. 

De coalitiepartijen daarentegen (VVD, Lokaal Liberaal, CDA en de PvdA) konden zich vinden in de argumenten en door het college van B&W gemaakte keuzes. Vanwege de meerderheid in de raad werd het plan dan ook aangenomen. Ook kwamen de coalitiepartijen met een eigen motie om het opknappen van de Hazeslinger als belangrijk dossier aan te merken. Als er ruimte is voor nieuwe projecten dan hoort het opknappen van de Hazeslinger op de lijst te komen.  

De door GroenLinks samen met de PVV en Het Vechtse Verbond ingediende motie en ondersteund door Samen Stichtse Vecht om te komen tot een actieplan voor de ambtelijke organisatie met als onafhankelijke portefeuillehouder burgemeester Reinders in plaats van wethouder Klomps haalde het niet. 

Benutting sportpark Breukelen
Als laatste onderwerp werd de benuttig van het sportpark Breukelen behandeld maar de ingediende moties werden niet in stemming gebracht. De raad heeft in meerderheid het vertrouwen uitgesproken in het door het college van B&W uitgestippelde proces. De ingediende motie (Streekbelangen, Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht, PVV) werd aangehouden. De motie van de PvdA werd ingetrokken.

De integrale uitzendingen van Rondom de Raad van 11 en 12 mei zijn in zijn geheel te bekijken. Dinsdag 8 juni staat de volgende raadsvergadering op de politieke agenda.