Pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid naar Stichtse Vecht

Van 30 september tot en met 11 oktober lopen internationale pelgrims door Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht startte in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow, bij de 26e Wereldklimaatconferentie. Op vrijdag 8 oktober a.s. komt de pelgrimstocht Gewoon gaan! naar onze gemeente Stichtse Vecht en dat zal niet onopgemerkt blijven. De hele week kleurt groen en u kunt natuurlijk mee doen. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht). 

Klimaatverandering
De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Met deze pelgrimstocht willen we als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. We leggen nadruk op de urgentie van ons klimaatprobleem en roepen op tot een anders, eerlijk omgaan met onze mooie aarde. Hoe kunnen we zorgdragen voor de schepping? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de armsten? Hoe kunnen we zelf stappen zetten om te komen tot klimaatgerechtigheid en hoe kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering beperken?

De tocht
Elke dag lopen de pelgrims een route van ongeveer 25 kilometer. Ze lopen van stad naar stad. De plaatselijke kerken zorgen voor hun onderdak en het eten onderweg en organiseren activiteiten rond de komst van de klimaatwandelaars. In Maarssenbroek worden zij gastvrij ontvangen door vrijwilligers van de rk Verrijzenisgemeenschap en de protestantse Arkgemeente. Ook burgemeester Ap Reinders zal de pelgrims namens onze gemeente Stichtse Vecht in de Ark verwelkomen.

Meelopen 
Iedereen kan zich aansluiten bij de pelgrimstocht en op zaterdag 9 of zondag 10 oktober “dag van de duurzaamheid” een dag meelopen met de pelgrims. Je kunt je hiervoor aanmelden via www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/.

 Klimaatpetitie
De pelgrimsgroep neemt een Klimaatpetitie mee waarin een oproep wordt gedaan aan de leiders van de klimaattop om tot een rechtvaardig klimaatbeleid te komen. In de petitie staat beschreven hoe kerken voorstander zijn van klimaatgerechtigheid en voor zichzelf een verantwoording weggelegd zien om zorg te dragen voor de schepping. Doe ook mee en teken voor een schone toekomst op www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/.