Polder Mijnden Zuidwest definitief locatie voor baggeropslag

Na vervolgonderzoek en gesprekken met betrokken grondeigenaren is de polder Mijnden Zuidwest nu definitief aangewezen als locatie voor het tijdelijk opslaan van herbruikbare bagger uit de Loosdrechtse Plassen. Hiermee kan dit project, dat onderdeel is van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen, van start. In november 2022 start het baggeren.

Overtollig slib verwijderen

Met het baggeren wordt overtollig slib verwijderd. Zo worden de plassen beter bevaarbaar, verbetert de waterkwaliteit verbetert en krijgt de natuur de kans zich te ontwikkelen.

Wat gebeurt er met de bagger

Het baggeren vindt plaats in de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas en duurt naar verwachting tot half 2024. In totaal wordt er ongeveer 115.000 m3 gebaggerd. De herbruikbare bagger wordt eerst te drogen gelegd op het aangrenzende stuk grond, de polder Mijnden Zuidwest. Eenmaal droog – naar verwachting ongeveer een jaar later – wordt de uitgedroogde bagger verspreid over de polder.

Voorbereidingen

De komende maanden bereiden we de werkzaamheden zorgvuldig voor en zorgen we voor de noodzakelijke vergunningen. Ook informeren we belanghebbenden over de eventuele hinder die kan ontstaan en de maatregelen die we nemen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Informatiemarkt op 11 oktober

Op dinsdag 11 oktober is er een grote informatiemarkt over de projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. De markt vindt plaats van 17:30 tot 20:30 uur in de voormalige NH-kerk aan de Oud Loosdrechtsedijk 230 in Loosdrecht.

In een aparte tent naast de kerk ruimte wordt een ruimte ingericht voor de baggerprojecten. Ook de aannemer is aanwezig om belangstellenden te woord te staan.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Het baggeren van de Loosdrechtse Plassen is één van de grootste projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Lees meer over deze aanpak en alle projecten op www.vechtplassen.nl.


Meer nieuws