Politiek akkoord met extra geld voor realisering dorpshuis De Veenkluit in Tienhoven

De politiek is akkoord met een nieuw dekkingsvoorstel zodat gestart kan worden met de aanbesteding voor de nieuwbouw van het Multifunctioneel Centrum Tienhoven. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering waar het voorstel officieel bekrachtigd zal worden. 

Aanloop

Op 28 september 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Veenkluit Tienhoven vastgesteld en de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het MFC Tienhoven afgegeven. Voorafgaand aan de aanbesteding is de bouwkostenraming en de grondexploitatie herijkt op basis van het definitieve ontwerp en de actuele cijfers. Gebleken is dat als gevolg van gestegen bouw-, gww- (grond, weg en waterbouw) en bijkomende kosten er een financieel tekort is ontstaan, die niet gedekt kan worden door de eerder in de begroting opgenomen verliesvoorziening. Ook voor de bouw van het nieuwe multifunctionele centrum is door stijging van de bouwprijzen sprake van hogere kosten. De raad wordt gevraagd een nieuw dekkingsvoorstel aan te nemen, zodat alsnog gestart kan worden met de aanbesteding.

Dekkingsvoorstel

Hoe hoog dit dekkingsvoorstel is, is niet bekend. Dit vanwege de komende aanbesteding waarbij aannemers en ontwikkelaars worden uitgenodigd hun offertes in te dienen voor realisering van het plan. Wat betreft de politiek wordt dit zo snel mogelijk gerealiseerd. De huidige situatie is ongewenst en de komst van het multifunctionele centrum voor Tienhoven een must daar veel maatschappelijke organisaties van het centrum gebruik maken. 

Plan

Er is eerder gewerkt aan een plan om een nieuw dorpshuis en gymzaal op de plek van de leegstaande school aan de Dominee Ulferslaan te realiseren. Om dit mogelijk te maken zal het bestaande (leegstaande) schoolgebouw gesloopt worden en zal er een nieuw pand gebouwd worden dat onderdak biedt aan het dorpshuis en de gymzaal. Basisschool De Klaroen zal grotendeels blijven zoals het gebouw nu is. Het huidige dorpshuis en de gymzaal zullen worden gesloopt. Op deze locatie zullen zeven woningen gebouwd worden. 

Hamerstuk

De politiek van Stichtse Vecht is het unaniem eens over de gewijzigde grondexploitatie van de herontwikkeling locatie dorpshuis de Veenkluit aan de Ds. Ulferslaan 25-29 te Tienhoven. De politiek is in meerderheid akkoord met het door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen Financiële paragraaf en de Financiële memo met grondexploitatie en kapitaalslastenraming. Partijen BVNL en SP zijn tegen geheimhouding van stukken. Volgens het college van B&W is geheimhouding in deze fase van het project noodzakelijk om geïnteresseerde partijen in aanloop naar de aanbesteding geen voordelige positie te verschaffen.


Meer nieuws