Politiek bezoekt Kansis als onderdeel van 'Summerschool'

Op 21 augustus werden 10 raads- en commissieleden ontvangen voor een Summerschool bij Kansis. Directeur Yvonne Pot opende de avond. Deze avond was gericht om raads- en commissieleden meer kennis te laten maken met Kansis en haar toekomstige plannen.

De avond startte met een rondleidingsfilmpje door Kansis, KansisGroen en de bedrijven waarbij Kansis uitstromende medewerkers plaatst. Hierna vertelde Pot haar visie over Kansis en haar plannen. Momenteel is Kansis bezig met een projectplan om medewerkers die een arbeidsmatige dagbesteding doen, naar een dienstverband te begeleiden. Het doel is dus om de doelgroep werkfit te krijgen, maar nog wel de benodigde hulp krijgen bij hun werkzaamheden. Hierbij blijft Kansis als vangnet dienen en als springplank voor mensen die ondersteuning nodig hebben in werk.

Kansis bestaat uit twee stichtingen: KansisGroen en Kansis. Kansis ondersteunt de doelgroep die niet zelfstandig werk kan vinden. Kansis zorgt ervoor dat de medewerkers passend werk vinden, hun eigen geld kunnen verdienen en uiteindelijk ergens in dienst te kunnen treden. Daarnaast is er KansisGroen, hier worden onder andere groenwerkzaamheden in de gemeente Stichtse Vecht, én ook in gemeente de Ronde Venen verricht: ‘Ik wil ervoor zorgen dat we nog meer inwoners kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling naar werk’, aldus Pot.


Meer nieuws