Politiek blijft achter ‘omgekeerd inzamelen’ staan en gaat akkoord met noodzakelijke financiële injectie

Een extra noodzakelijke financiële injectie voor volledige uitrol van het project ‘omgekeerd inzamelen’ kan op een grote meerderheid van de politiek rekenen. Stoppen met omgekeerd inzamelen is niet aan de orde. Er is geen alternatief en de kosten zullen nog hoger zijn is het oordeel van het gros van de politiek. De meerderheid van de politiek is akkoord met de noodzakelijke financiële injectie. 

Omgekeerd inzamelen

De gemeente Stichtse Vecht hanteert een grondstoffenbeleid, welke in 2016 is vastgesteld in het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016-2022. Destijds heeft het gekozen voor ‘omgekeerd inzamelen’’; een systeem van bronscheiding waarbij restafval moet worden ingeleverd bij een ondergrondse container en niet meer aan huis wordt ingezameld. Afval als plastic, AGF en oud papier / karton wordt wel aan huis opgehaald. Het idee erachter is om inwoners te stimuleren minder afval bij het restafval te gooien en zoveel mogelijk te scheiden. Op nationaal niveau staat het systeem ter discussie omdat er gemeenten zijn die overstappen op een inzamelsysteem dat alleen bestaat uit nascheiding. Stichtse Vecht houdt vast aan het ‘omgekeerd inzamelen’ en rolt het ‘systeem’ verder uit over de gemeente en zit daarbij in de laatste fase van uitrol waarbij alleen de kernen Maarssenbroek en Kockengen nog aangesloten moeten worden op dit systeem.

Extra geld nodig

Om dit systeem in de laatste fase in het project verder uit te rollen is meer geld nodig blijkt nu. De raad wordt in een voorstel van het college van B&W gevraagd om een extra miljoenenkrediet van 2,7 miljoen euro beschikbaar te stellen - waarvan reeds 2,4 miljoen euro is begroot - om zodoende de gestelde doelen uit het plan te voltooien. Tijdens de commissie van 17 januari jongstleden stond dit raadsvoorstel op de politieke agenda. Wethouder Wisseborn (VVD): ‘Het gaat om een additioneel krediet van 351.000 en niet om een extra krediet van 2,7 miljoen euro, 2,4 miljoen was reeds voorzien in de begroting. Maar dat betekent nog steeds technisch gezien dat het gaat om een wijziging van 2,7 miljoen euro.’

Politieke discussie

In brede zin zit het extra nodige krediet de politieke partijen in de maag maar ze zien ook geen alternatief enerzijds en anderzijds worden er goede resultaten behaald met het systeem tot dusver. Kritiek is er zeker maar puntje bij paaltje is de meerderheid van de politiek voor continuering van het systeem van omgekeerd inzamelen.

Gemeenteraadslid Bas Verwaaijen van Lokaal Liberaal plaatst bijvoorbeeld vraagtekens bij het project: ‘Is met dit extra krediet het hele plan nog wel rendabel? Het moet toch opgebracht worden en wij maken ons daar zorgen over. Komen er nog meer konijnen uit hoge hoeden ten aanzien van stijgende kosten?’ Gemeenteraadslid Tineke de Vries van de SP: ‘Hoe is het mogelijk dat in dit project geen kosten zijn meegenomen voor onderhoud. Je mag dat wel een blunder noemen. Linksom of rechtsom komt het uit de portemonnee van de inwoner.’ Frans de Ronde CU-SGP: ‘Het is jammer dat er weel extra geld wordt gevraagd maar het is denk ik ook wel een beetje inherent aan langlopende projecten. We zijn nu zover in het project dat we nu niet kunnen stoppen met omgekeerd inzamelen. Uit de cijfers blijkt dat het restafval naar beneden gaat en de stroom van PMD-afval stijgt.’ Mieke Hoek van Het Vechtse Verbond: ‘Waar wij het meest mee zitten is dat er een kostenverhoging is voor de inwoners. Het komt op een tientje per jaar maar de kostenstijgingen voor de inwoner in algemeenheid zijn al heel hoog.’ Daniël Bekkers van BVNL: ‘Wij waren altijd al tegen omgekeerd inzamelen. Extra krediet aanvragen is not done; stoppen met dit onzalige plan.’ Sander Jonker Samen Stichtse Vecht: ‘We kunnen dit niet zomaar stoppen. Dat gaat miljoenen kosten maar ik verbaas wij er wel wederom over dat de informatievoorziening niet goed is. We gaan mee met het besluit maar over de hoogte daar schrik ik wel van.’

Chris Portengen Streekbelangen: ‘Ook wij zijn geschrokken van de extra investeringen die nodig zijn. Gewoon maar stoppen met het project gaat nog meer geld kosten. Ik plaats wel vraagtekens bij de duurzaamheid van containers als er sommigen nu al vervangen moeten worden.’ CDA raadslid Pim van Rossum-Rengelink: ‘We hebben eerder gevraagd rekening te houden met indexeringen en dat is niet gebeurd. We kunnen niet stoppen met het project; we moeten door. Dat het niet is geïndexeerd vind ik een gemiste kans van het college en ten nadele van de inwoners. We zien gelukkig wel de positieve afvalcijfers voortkomend uit het project. We weten dus wel waarvoor we het doen.’ André Kooij PvdA: ‘Het pad is juist en de gekozen weg heeft positieve effecten. We doen nu een grote investering, een kleine investering om mensen te overtuigen en te motiveren om mee te doen in het gekozen systeem is gewenst. Het levert op de lange termijn geld op.’ André Hofman GroenLinks: ‘Wij betreuren dat er niet goed begroot is, maar in grote lijnen willen we het project voortzetten en gaan akkoord met het besluit.’ Jeffrey van Vrouwerf VVD: ‘Vervelend dat er extra krediet nodig is, maar we behalen wel resultaten op de ingeslagen weg. De oorzaken komen niet uit de lucht vallen. Met frisse tegenzin kunnen we dit voorstel wel steunen.’  

Keuzes college van B&W

Volgens de wethouder is er voor gekozen meer ondergrondse containers te plaatsen die nu tegen de nieuwe prijs moeten worden aangeschaft. Deze containers zijn substantieel duurder geworden: ’50 % duurder is geen uitzondering als je kijkt naar het prijsniveau van 2016. Dat zit dan met name in de verlaging van het aantal aansluitingen en dus kortere afstanden voor inwoners naar de container.’ Ook de inkomsten van afval staan volgens wethouder Wisseborn onder druk: ‘Daarnaast zie je ook minder opbrengsten. Je ziet dat er sprake is van een verzadigde markt. Ook prijzen van PDM dalen omdat dat niet meer afgevoerd kan worden naar China. Daarnaast nemen de kosten voor het verbranden van restafval toe waar daarnaast ook nog eens sprake is van een belastingverhoging.’  Kiezen voor een systeem van alleen restafval zal volgens wethouder Wisseborn leiden tot hogere kosten op termijn: ‘Dan ben je denk ik persoonlijk nog veel duurder uit want dat ga je meer belasting betalen naast hele hoge verwerkingskosten’ Volgens wethouder Wisseborn is het in Stichtse Vecht opgehaalde PMD-afval nog niet eerder afgekeurd door de verwerker en was dat bij gemeentes die onlangs zijn overgestapt op na-scheiding wel het geval.

Besluitvorming in raad

Gezien de huidige standpunten van de politieke partijen in de raad kan het voorstel van het college van B&W rekenen op steun van de meerderheid en zal dit tijdens de volgende raadsvergadering officieel als hamerstuk bekrachtigd worden. Volgens de pilot effectief vergaderen wordt dit raadsvoorstel niet meer besproken in de aankomende gemeenteraad.