Politiek brengt begrotingsraad op één avond tot een goed einde

Een eerdere lange commissie zorgde ervoor dat de begrotingsraad op 9 november op één avond tot een goed einde werd gebracht.

RTV Stichtse Vecht zendt iedere raadsvergadering live uit. In een halfuur durend voorprogramma schuiven raadsleden aan om toelichting te geven op standpunten op onderwerpen die dezelfde avond worden behandeld. Ook in schorsingen geven politici uitleg over wat er achter de schermen in de politieke arena gebeurd.

Begrotingsraad

De begroting die door het college als ‘beleidsarm’ door het leven gaat, werd met een grote meerderheid door de raad aangenomen. Samen Stichtse Vecht en de PVV - samen goed voor 2 zetels in de raad - stemden tegen de begroting.

Nieuw commissielid

Namens Samen Stichtse Vecht werd Nova Schriek benoemd als commissielid. Naast de onlangs geïnstalleerde commissieleden voor Streekbelangen, VVD en Lokaal Liberaal zien we steeds meer jonge mensen de politieke arena toetreden. Dat is goed voor Stichtse Vecht. 

Amendementen en moties

Vele moties werden tijdens de begrotingsraad behandeld. Zo werd de motie van Streekbelangen samen met Samen Stichtse Vecht aangenomen. Deze roept het college op ten spoedigste een draaiboek op te stellen voor het geval van uitval en/of gijzeling van de digitale systemen.

Ruim baan was er voor duurzaamheidsmaatregelen

Ook de motie van GroenLinks voor een nieuwe fietsbrug in Nieuwersluis kon rekenen op de meerderheid van de raad. Hetzelfde gold voor de motie van het CDA gesteund door de ChristenUnieSGP en Samen Stichtse Vecht. Bij voorkeur vanaf 1 januari 2022 zal PMD elke drie weken worden opgehaald in plaats van de huidige frequentie.

Corons in Stichtse Vecht

Burgemeester Reinders maakte van de mogelijkheid gebruik om kijkers te informeren over de stand van zaken in de coronacrisis in Stichtse Vecht.