Politiek deze week in teken van informatieve commissies

Deze week staan er twee informatieve commissies op de raadsagenda. In verband met de verkiezingen zal er vanuit de Maarssenzaal en Breukelenzaal in Boom en Bosch worden vergaderd.(Archieffoto RTV Stichtse Vecht ter illustratie).

Onderwerpen Informatieve commissie vergaderingen

De politieke partijen worden komende week bijgepraat over de stroomstoringen bij Stedin, het Regioplan beschermd wonen, de stand van zaken rond de ontmoetingslocaties voor ouderen en de rol van de gemeente bij inburgering. En inwoners kunnen zich weer aanmelden voor het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Informatieve-commissie I

Op de agenda:

· Stroomstoringen Stedin

· Regioplan u16 beschermd wonen 2023-2028

Stroomstoringen Stedin

Stedin informeert de politieke partijen over de stroomstoringen en werkzaamheden in de afgelopen periode binnen de gemeente. Er wordt uitleg gegeven over de oorzaken en wat er in de toekomst gedaan gaat worden om dit te voorkomen.

Regioplan u16 beschermd wonen 2023-2028

De 16 Utrechtse gemeenten (U16) werken samen aan een thuis in de wijk voor inwoners met psychische problematiek. Het doel is om de zorg en begeleiding voor deze inwoners zo lokaal mogelijk te organiseren. Vanaf 2024 worden alle U16 gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe instroom in beschermd wonen en verschuiven taken, verantwoordelijkheden en financiële middelen van centrumgemeente Utrecht naar alle 16 gemeenten. Deze overgang van beschermd wonen vraagt om meerjarige samenwerking tussen de U16 gemeenten. De afspraken over een duurzame, regionale samenwerking staan in het Regioplan U16 beschermd wonen 2023-2028 en wordt aan alle U16 gemeenteraden ter besluitvorming aangeboden. Ter voorbereiding en toelichting hierop is er eerst deze informatieve sessie.

De inhoudelijke bespreking het regioplan is naar waarschijnlijkheid in de commissie Sociaal Domein op 21 maart en wordt daarna ter besluitvorming aangeboden tijdens de raadsvergadering op 18 april.

Locatie en tijd

De publieke tribune is open voor publiek. Live meeluisteren kan ook via de audiostream op deze website. De volgende dag is de vergadering er ondertiteld terug te vinden.

Locatie: Boom en Bosch, Breukelenzaal, Markt 13 3621 AB Breukelen

Tijden: dinsdag 14 maart 2023, 19:30 uur, agenda

Informatieve-commissie-II

Op de agenda:

· Ontmoetingslocaties voor ouderen

· Inburgering en rol van de gemeente

Ontmoetingslocaties voor ouderen

De commissie wordt bijgepraat over de stand van zaken van de uitwerking en de toekomst van de drie ontmoetingslocaties in Breukelen, Maarssen en Maarssenbroek.

Inburgering en rol van de gemeente

In januari stond het wijzigingsbesluit afstemmingsverordening participatiewet IOAW/ IOAZ op de commissieagenda. Dit riep veel vragen op over het bredere onderwerp inburgering en de rol van de gemeente daarbij. Tijdens deze behandeling komt een toelichting over het onderwerp, de rol van de gemeente en de stand van zaken.

Locatie en tijd

De publieke tribune is open voor publiek. Live meekijken kan ook via de videoverbinding op deze website. De volgende dag is de vergadering er ondertiteld terug te vinden.

Locatie: Maarssenzaal, Markt 12, 3621 AB Breukelen

Tijden: dinsdag 14 maart 2023, 19:30 uur, agenda