Politiek in debat over nota ‘Sport en Bewegen’

Het college van B&W wil dat haar inwoners meer gaan bewegen. Dat is het hoofddoel van de sport en beweegnota die dinsdag 30 november door de commissie sociaal domein wordt behandeld.

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het hoofddoel van de sport en beweegnota is om de inwoners van Stichtse Vecht meer in beweging te krijgen. Iedereen doet mee! Ook inwoners met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en financieel minder draagkrachtigen komen meer in beweging. Het beoogd maatschappelijk effect is dat door sporten en bewegen inwoners zich fysiek en mentaal gezonder voelen.’

De nieuwe nota komt in de plaats van de sportnota ‘Niemand buitenspel’ die een looptijd had tot en met 2020. De nieuwe nota ‘Stichtse Vecht meer in beweging’ wordt vastgesteld voor de periode 2021 tot en met 2025. De gemeente gaat in de nieuwe nota zich richten op sportstimulering, sport & onderwijs, sportverenigingen, sportaccommodaties, sport en bewegen in de openbare ruimte en sport en bewegen als middel.

Wethouder Veneklaas in het voorstuk van de nota: ‘Bewegen is goed voor je. Het brengt plezier, zorgt voor sociale contacten en persoonlijke groei. Sinds de coronapandemie zijn we steeds meer gaan beseffen dat sporten & bewegen een positief effect heeft op ons lijf en onze hersenen. Het mag niet blijven bij dat besef alleen. Een nieuwe sportnota is daarom actueel en nodig!’

Vooraf de bespreking van de nota zal een aangehouden motie van GroenLinks, Samen Stichtse Vecht, Streekbelangen en de PVV worden behandeld. De motie roept op het achterstallig onderhoud van de sportvelden en -accommodaties per direct op te pakken. Deze wordt niet gesteund door het college van B&W: ‘Er is geen sprake is van achterstallig onderhoud, maar velden moeten worden vervangen. Juist daar was de aan de raad voorgestelde subsidieregeling voor bedoeld.’

Basis voor deze motie is een langlopend conflict tussen de voetbalverenigingen en de gemeente over het nieuwe beleid. De gemeente wil dat de sportclubs meer gaan betalen aan het onderhoud van de buitensportvelden. Dat kunnen de clubs financieel niet aan klinkt het al jaren vanuit de bestuurskamers van de 9 voetbalverenigingen die Stichtse Vecht rijk is.