Politiek in debat over programmabegroting 2024 en komende jaren

De politiek commissie van deze week (dinsdag 24 oktober) staat in het teken van de programmabegroting 2024 en komende jaren. Na behandeling in de commissie zullen deze stukken ter besluitvorming in de raad van 7  november behandeld worden. 

Programmabegroting 2024 

In de programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 geeft het college het beleid voor 2024 en volgende jaren aan. De raadsfracties geven tijdens deze bespreking aan wat ze van deze plannen vinden. De behandeling vindt plaats in 4 blokken.

1. Algemeen en paragrafen

2. Bespreking programma Bestuur en Veiligheid

3. Bespreking programma Fysiek

4. Bespreking programma Sociaal en Samenleving

De Programmabegroting 2024 sluit in 2024 en 2025 met een positief structureel saldo. Vanaf 2026 is het meerjarenperspectief niet sluitend. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en financiële onzekerheden, met name voor de jeugdzorg, richt het college zich in deze begroting op:

· versnellen van de woningbouw;

· duurzaamheid;

· passende hulp en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben;

· het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties’.

De volledige progammabegroting is te lezen via deze link.

Deze vergadering bijwonen

Dat kan in de raadzaal of online via de videoverbinding op deze website. De vergadering start om 19:30. De dag na de vergadering is deze voorzien van ondertiteling.

Locatie en tijden

24 Oktober, 19:30 uur, agenda en livestream

Koetshuis, Markt 13 3621 AB Breukelen