De politieke agenda van deze week

Dinsdag 16 november staan er twee informatieve commissies op de politieke agenda van Stichtse Vecht. 

Informatieve commissievergaderingen (Fysiek )

 Op de agenda

·         Eerste stap woningbouwproject Cronenburgh fase 4

·         Omgevingsvisie

·         Voortgang optimalisatie Gebiedsgericht Werken

 Eerste stap woningbouwproject Cronenburgh fase 4

Er wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van Cronenburgh fase 4 in Loenen aan de Vecht. De gemeenteraad wordt over deze pannen geïnformeerd en wordt gevraagd om haar grondhouding ten opzichte van deze ontwikkeling kenbaar te maken en aan te geven welk ruimtelijk kader en participatievoorwaarden ze mee wil geven aan de initiatiefnemer.

De woningbouwlocatie ligt buiten de rode contour – de grens waarbinnen gebouwd mag worden – en wordt door de provincie gezien als een ‘uitleglocatie’, (waar dit onder voorwaarden wel mogelijk is). Met dit besluit kan de gemeente de provincie vragen deze woningbouwopgave in de ronde voor 2022 te formaliseren binnen het ‘Regionaal Programma Wonen en Werken’ zodat er toch gebouwd kan worden.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De Ontwerp Omgevingsvisie heeft voor de zomervakantie ter inzage gelegen. Op basis van de ingekomen zienswijzen en ambtelijke wijzigingen is de Omgevingsvisie verder verbeterd. Er zal een presentatie worden gegeven door de projectleider, Tom Verkammen, en een vertegenwoordiger van bureau LOS over de definitieve Omgevingsvisie.

Voortgang optimalisatie Gebiedsgericht Werken

Op 13 april 2021 is de peilnotitie Gebiedsgericht Werken besproken in de commissie Fysiek Domein. Met het gebiedsgericht werken beoogd de gemeente een betere samenwerking met inwoners en partners. De wens van de raad is om de uitwerking visueel weer te geven. Dit is zichtbaar gemaakt in het infographic document ‘Gebiedsgericht werken, nieuwe rollen en samenwerkingen’. De raad wordt meegenomen in de totstandkoming van dit document, wat het punt op de horizon is en welke stappen hiervoor moeten worden gezet.

Kijk live mee, agenda en tijden

Gezien de aangescherpte Coronamaatregelen is de publieke tribune gesloten. De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente. Bekijk de agenda. De vergadering start om 19:30 uur.

Informatieve commissievergaderingen (Sociaal )

 

Op de agenda

·         Bijpraten stand van zaken Kansis

·         Lokale inclusieagenda

Bijpraten stand van zaken Kansis

Het werkbedrijf Kansis werkt met mensen die onder de Participatiewet vallen of die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving en mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Directeur Thomas van Waardhuizen van Kansis heeft de commissie uitgenodigd voor een werkbezoek. Gezien de aangescherpte maatregelen kan dit niet doorgaan.  Samen met portefeuillehouder Maarten van Dijk praat de directeur de commissie bij over de stand van zaken.

Lokale inclusieagenda

Wethouder Hetty Veneklaas en de betrokken ambtenaren lichten de lokale inclusieagenda toe. In de inclusieagenda staat hoe wordt toegewerkt naar de inclusieve samenleving die Stichtse Vecht wil zijn.

Agenda, locatie en tijden

Gezien de aangescherpte Coronamaatregelen is de publieke tribune gesloten. De vergadering is live te volgen via de website.Bekijk de agenda. De vergadering start om 19:30 uur