Politiek in teken van Programmabegroting 2022

Op dinsdag 26 oktober bespreekt de commissie Bestuur en Financiën de programmabegroting 2022. De gemeente stelt jaarlijks de begroting op waarin staat welke plannen zij voor een jaar hebben, wat die plannen kosten en welke inkomsten zij verwachten. Met een vooruitblik op de komende jaren.

De behandeling vindt plaats in 4 blokken. Per blok kunnen de woordvoerders wisselen.

·         Bespreking: Algemeen en paragrafen

·         programma 1 Bestuur en 2 Veiligheid Bespreekstuk

·         programma 3 Fysiek Bespreekstuk

·         programma 4 Sociaal en programma 5 Samenleving Bespreekstuk

Spreekrecht
Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Kijk live mee!
Kijk live mee met de commissie Bestuur en financiën op dinsdag 26 oktober om 19:30 uur.