Politiek pleit voor gewijzigd betaald parkeren beleid P+R Breukelen

Het parkeren op de P+R terreinen rondom station Breukelen is gratis. Echter de komst van een nieuwe parkeergarage zorgt voor de start van betaald parkeren. Dat ziet een deel van de Stichtse Vechtse politiek graag anders. Daarom dienen de partijen PvdA, D66, SP, Het Vechtse Verbond en het CDA een motie in tijdens de raad van 30 mei aanstaande. (Foto: Concept Illustratie P+R parkeergarage P1 Provincie Utrecht).

Aanleiding

Provincie en gemeente Stichtse Vecht kijken al sinds 2014 naar een manier om de groeiende parkeerdruk te verlichten bij P+R Breukelen. Met de komst van de nieuwe P+R garage wordt verwacht dat “wildparkeren” in de directe omgeving zal afnemen en daarmee ook deze overlast. Naar verwachting wordt in november 2023 de parkeergarage opgeleverd en wordt betaald parkeren ingevoerd. Provincie Utrecht in een eerdere reactie: ‘Om het oneigenlijk gebruik van de P+R tegen te gaan zijn de provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht bezig met het treffen van voorbereidingen voor het invoeren van betaald parkeren voor het gehele P+R Breukelen gebied. De verwachting is dat het invoeren van betaald parkeren omstreeks dezelfde periode plaats zal vinden als de ingebruikname van de parkeergarage op P1.’

Motie

De partijen PvdA, D66, SP, CDA en het Vechtse Verbond zien dat betaald parkeren beleid niet zitten: ‘Veel inwoners uit onze gemeente, en met name die uit de kernen (en omgeving van) Breukelen en Loenen aan de Vecht maken gebruik maken van het station Breukelen om dagelijks van en naar hun werk te reizen. Betaald parkeren is inderdaad één van de mogelijke oplossingen om te voorkomen dat de parkeerplaats altijd vol staat met langparkeerders. Maar het kan echter niet zo zijn dat onze inwoners die dagelijks per trein reizen op hoge kosten worden gejaagd. Per fiets reizen naar het station geniet overigens onze voorkeur maar dat is niet altijd en niet voor iedereen mogelijk.’

Gratis parkeren of geringe kosten

De partijen pleiten in de motie dan ook voor een aangepast betaald parkeren beleid voor de P+R locatie in Breukelen: ‘Wij verzoeken het college in overleg te gaan met alle relevante partijen om te bepleiten dat de eerste 12 uur van alle parkeerfaciliteiten bij station Breukelen gratis zal zijn of niet meer dan € 1,00 zal kosten en / of alternatieve wijzen om het beoogde doel – geen hoge parkeerkosten voor forensen – aan te dragen.’ De parkeergarage is in eigendom van de Provincie en bij aanname van de motie zal het college dus in gesprek moeten gaan met de betrokken partijen. De nieuwe garage mag niet hoger dan 9 meter worden en zal circa uit 200 parkeerplekken bestaan.

Behandeling motie

De motie wordt behandeld in de raad van 30 mei aanstaande. Deze zal in zijn geheel door het programma 'Rondom de Raad' van RTV Stichtse Vecht worden uitgezonden.


Meer nieuws