Politiek start vergaderingen na zomerreces weer op

Het zomerreces is alweer even voorbij en de afgelopen weken hebben de raads- en commissieleden de summer school kunnen volgen bestaande uit verschillende workshops, werkbezoeken en stages. Ze zijn dus helemaal klaar om te starten met een nieuwe vergadercyclus. (Archieffoto installatie nieuwe gemeenteraadsleden maart 2022)

Commissievergadering Fysiek Domein op dinsdag 6 september

Op dinsdag 6 september bespreken de politieke partijen of zij het college de opdracht willen geven om in kaart te brengen hoe de boeren in Stichtse Vecht het landelijke stikstofbeleid ervaren en hoe zij aankijken tegen de toekomst.

Op de agenda

·         Motie: Zorgen over ons platteland

·         Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen diverse portefeuillehouders

Motie: Zorgen over ons platteland

Op initiatief van de ChristenUnie-SGP en het CDA wordt de motie besproken waarin het college wordt opdragen om op korte termijn een overleg te organiseren met vertegenwoordigers van agrarische ondernemers. De partijen willen hiermee een goed inzicht krijgen in hoe de ondernemers de lokale situatie tot de stikstofproblematiek ervaren en in de toekomst voorzien zodat zij zich gehoord kunnen voelen door hun lokaal bestuur. De partijen roepen vervolgens op om de zorgen van de boeren in Stichtse Vecht aan de Provinciale Staten kenbaar te maken.

Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen diverse portefeuillehouders

Commissieleden krijgen de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen over het overzicht met updates van eerder gedane toezeggingen en aangenomen moties.

Spreekrecht

Inwoners, ondernemers en organisaties hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. 1 Inwoner heeft zich aangemeld om in te spreken over de motie: Zorgen over ons platteland.

Kijk live mee!

Wees welkom op de publieke tribune. De vergadering is ook online te volgen via de livestream op onze website. Hier staan de agenda en de bijbehorende stukken. De dag na de vergadering is deze ondertiteld terug te vinden in het Raadsinformatiesysteem

·         Locatie: Raadzaal, Koetshuis, Boom & Bosch, Markt 12, 3621 AB Breukelen

·         Aanvang: 19:30 uur

·         Bekijk de agenda