Politiek start vergaderingen weer op na zomerreces

De politiek van Stichtse Vecht start deze week weer met haar commissievergaderingen. In de commissievergadering van deze week gaat het over het bestemmingsplan De Veenkluit in Tienhoven, Regionale Energiestratie 1.0. RES-regio U16, Transitie Visie Warmte (van het gas afgaan) en de motie onderhoud sportvelden.  

Vergadering Fysiek domein dinsdag 7 september 2021

Bestemmingsplan De Veenkluit in Tienhoven
Op de locatie van Dorpshuis De Veenkluit in Tienhoven zijn een basisschool, dorpshuis en gymzaal gevestigd. Het voornemen is om een nieuw dorpshuis en gymzaal op de plek van de leegstaande school te realiseren. Om dit mogelijk te maken zal het bestaande (leegstaande) schoolgebouw gesloopt worden en zal er een nieuw pand gebouwd worden dat onderdak biedt aan het dorpshuis en de gymzaal.

Regionale Energiestrategie 1.0 RES-regio U16
Met de RES 1.0 leggen 16 gemeenten, provincie Utrecht en 4 waterschappen vast met welke ambitie en hoe zij de regionale energievoorziening gaan verduurzamen. De RES 1.0 voor de U16 bestaat uit een regionaal bod van 1,8 Twh aan duurzame elektriciteit in 2030 in de vorm van wind- en zonne-energie.

Transitie Visie Warmte
In de Transitie Visie Warmte wordt aangegeven welke wijken het eerst van het aardgas af gaan. Gestart wordt met 2 clusters van wijken in Maarssen-Dorp.

Vergadering sociaal domein dinsdag 7 september 2021

Motie: Onderhoud sportvelden
De commissie bespreekt de motie: ‘Onderhoud sportvelden’. GroenLinks is initiatiefnemer van deze motie. De motie wordt mede ingediend door de partijen: Samen Stichtse Vecht, Streekbelangen en PVV. De motie gaat over het over de uitvoering van achterstallig onderhoud bij sportvelden en -accommodaties. Het college bespreekt dit punt tijdens de collegevergadering van 7 september, op de middag van de commissiebehandeling.

De commissieleden komen bij deze vergadering fysiek bij elkaar. Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of luisteren. De vergaderingen zijn te volgen via het gemeentelijke raadsinformatiesysteem.