Politiek wordt bijgepraat over een aardgasvrij Stichtse Vecht

Presentatie transitievisie Warmte
In de Warmtevisie staat omschreven welke alternatieven voor warmte er worden aangeboden aan particulieren, huurders, bedrijven en maatschappelijke instellingen die gebouwen gebruiken, bezitten en/of in eigendom hebben. Individuele maatregelen per gebouw kunnen worden ondersteund met collectieve oplossingen. Die combinatie bepaalt hoe woonkernen en buurten verantwoord van het gas af kunnen. Het doel is het opstellen van een warmtevisie waarmee we laten zien hoe we stap voor stap alle gebouwen in de gemeente Stichtse Vecht van het aardgas kunnen afkoppelen. De landelijke planning is stapsgewijs aardgasvrij te zijn in 2050.

Ontwerp Omgevingsvisie
Middels een presentatie wordt de commissie meegenomen in de volgende stap die door het college is gezet in het vormgeven van de Omgevingsvisie. De ontwerp Omgevingsvisie wordt op 25 mei 2021 in het college besproken. Tevens wordt een vooruitblik gegeven op de peilnota Ontwerp Omgevingsvisie die, onder voorbehoud van instemming door het presidium, wordt geagendeerd voor de commissie Fysiek Domein van juni 2021.

Presentatie IRP U16 (Integraal Ruimtelijk Perspectief en programma) (voorheen REP)
Op donderdag 27 mei waser een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor de raadsleden van Stichtse Vecht en De Ronde Venen over het Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 (IRP). Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over het algemene deel van het IRP. Na de gezamenlijke avond met de raad van DRonde Venen praten we u op 1 juni bij over de actuele ontwikkelingen voor Stichtse Vecht in het IRP. Dit ter voorbereiding van de behandeling van het concept IRP en de daarbij horende zienswijze in de raad van 6 juli.