Politieke Avond: Boeren en andere Burgers

‘Boeren en andere Burgers’ is het thema van de alweer derde Politieke Avond dit jaar in Studio Idee op donderdag 12 oktober. De avonden over koopkracht/armoede/schulden/betaalbare duurzaamheid en seniorenbeleid Stichtse Vecht in januari en mei werden druk bezocht. Nu hebben we vier sprekers uitgenodigd om met raadsleden, wethouders en u de dialoog aan te gaan over de tegenstelling (?) noodzaak klimaattransitie en belangen agrarische sector.

De volgende organisaties hebben toegezegd een inleider te ‘leveren’:
-de VechtPlassenCommissie - Klimaatcoalitie Stichtse Vecht;
-de BBB-fractie in de Provinciale Staten van Utrecht;
-het waterschap AGV (Amstel Gooi en Vecht) en
-de landbouworganisatie LTO Noord.
Zij zullen hun opvattingen over het thema melden en zo mogelijk ook concreet gewenste/ongewenste ontwikkelingen in Stichtse Vecht schetsen.

Na hun (korte) inleidingen worden de aanwezige raadsleden/wethouders gevraagd op de bijdragen van de vier sprekers te reageren. Vervolgens krijgen alle aanwezigen ruim de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Het doel van de politieke avonden is immers, buiten verkiezingscampagnes om, inwoners van Stichtse Vecht met raadsleden/wethouders over belangrijke onderwerpen in gesprek te laten gaan. Wellicht kan zo ‘de kloof’ tussen kiezers en gekozenen in Stichtse Vecht een heel klein beetje gedicht worden…

Na de pauze krijgt iedereen de gelegenheid elk onderwerp aan de orde te stellen dat maar iets met Stichtse Vecht te maken heeft en dat u dwars zit. Of waar u uw tevredenheid over wilt uitspreken. Natuurlijk beantwoorden we ook de vraag welk thema in januari 2024 aan de orde gaat komen.

Datum: donderdag 12 oktober 2023
Aanvang: 20:00
Prijs: 3,00 euro
Link kaartjes: https://studioideeloenen.nl/