Politieke discussie over referendum in Stichtse Vecht

De door de PVV eerder ingediende motie ‘Referendumverordening’ krijgt een vervolg door behandeling in de commissie van dinsdag 14 juni. De partij wil dat er in onze gemeente een referendumverordening komt.

PVV in de eerder aan de raad aangeboden motie: ‘De PVV pleit al jaren om het houden van een referendum in Stichtse Vecht mogelijk te maken. Nagenoeg iedere partij die zitting heeft in de gemeenteraad van Stichtse Vecht vindt het een goede zaak dat burgers participeren. Het houden van een referendum is een actieve vorm van participatie en is een effectief middel om de afstand tussen de politiek en de burgers te verkleinen.’

De PVV wil met de motie bewerkstelligen dat het model referendumverordening van de VNG wordt omgezet naar wat in Stichtse Vecht haalbaar is.

In het door de coalitie van Lokaal Liberaal, VVD, D66 en Streekbelangen aangeboden coalitieakkoord wordt participatie als belangrijk onderdeel van het beleid betiteld. Er wordt onder andere een digitaal inwonerspanel in het leven geroepen en jongeren worden betrokken bij de lokale democratie. Of daarmee het voorstel van de PVV naar de prullenbak wordt verwezen, is aan de politiek. In komende commissie (14 juni) en raadsvergadering (28 juni) zal daar meer duidelijkheid over komen. 


Meer nieuws