Politieke fracties leggen verantwoording af over verstrekte fractievergoedingen

Iedere gekozen politieke partij in Stichtse Vecht krijgt een fractievergoeding van € 1000,- per fractie vermeerderd met een bedrag van € 100,— per raadszetel per jaar. In de raad van 18 april aanstaande leggen de partijen verantwoording af aan de verstrekte vergoedingen. GroenLinks en BVNL hebben voor 2022 geen fractiebudget aangevraagd. ChristenUnie/SGP, Samen Stichtse Vecht, SP en het Vechtse Verbond hebben in 2022 geen uitgaven gemaakt die gedekt werden door de fractievergoeding.

Financiële ondersteuning

Fracties hebben recht op financiële ondersteuning. Via een verordening is dat per gemeente vastgelegd. In Stichtse Vecht geldt de volgende verordening: ‘In de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, is vastgesteld dat de raad jaarlijks bij de begroting bepaalt hoe hoog de fractievergoedingen zijn. Het gaat om het basisbedrag van € 1.000,- per fractie en daarnaast € 100,- per raadszetel.’ Fracties wenden de bijdrage aan om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. Dit bedrag mag niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld giften, persoonlijke onkosten, presentjes, reiskosten en dergelijke.

Welke partijen zagen af van de fractievergoeding?

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april leggen politieke fracties verantwoording af aan de door de gemeente verstrekte fractievergoedingen. Zo is het opvallend dat GroenLinks en BVNL voor 2022 hebben afgezien van de vergoeding. De fracties van ChristenUnie/SGP, Samen Stichtse Vecht, SP en het Vechtse Verbond hebben in 2022 geen gebruik gemaakt van de fractievergoedingen.

Welke partijen maakten wel gebruik van de fractievergoeding?

De andere partijen in de raad maakten wel gebruik van de fractievergoeding en zette dat onder andere in voor een debattraining (Lokaal Liberaal), een fractiedag inclusief zaalhuur en eten (VVD), heidag in de zomer en tijdens kerstreces (D66), een vaartocht ten behoeve van bestemmingsplan De Vecht (Streekbelangen), training de politieke school (CDA), en Outsider View Decentralisatie Zorg - 23 sept 2022 (PvdA)

Voor de volledig lijst verwijzen wij u naar de stukken van de raad van 18 april aanstaande. Deze raadsvergadering wordt uitgezonden door het programma Rondom de Raad van RTV Stichtse Vecht op haar kanalen vanaf 19.10 uur.