Politieke vragen over transformatie vrijwilligersfeest naar feestelijke Hightea

De lokale politieke partij Samen Stichtse Vecht heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het besluit om de jaarlijkse vrijwilligersfeestavond te transformeren naar een Hightea bijeenkomst voor alleen de genomineerden en haar genodigden. 

De aankondiging wekt de indruk dat het nu een exclusief feest wordt

• Riëtte Habes - Samen Stichtse Vecht

Fractievoorzitter Riëtte Habes tijdens opname van de Rondom de Raad podcast

Traditie

De jaarlijkse vrijwilligersfeestavond is een traditie in Stichtse Vecht. Op de 'feestavond' worden vrijwilligers in het zonnetje gezet en wordt bekend gemaakt wie van de genomineerden is verkozen tot ‘Vrijwilliger van het jaar’ en ‘Vrijwilligersgroep van het jaar’. Volgens Samen Stichtse Vecht wordt het vrijwilligersfeest dit jaar niet gehouden en getransformeerd tot een Hightea voor alleen de genomineerden. Fractievoorzitter Riëtte Habes in vragen aan het college van B&W: ‘Wat is de overweging van het college om het vrijwilligersfeest om te zetten naar een high tea voor genomineerden en hun genodigden? De aankondiging wekt de indruk dat het nu een exclusief feest wordt voor een beperkte groep vrijwilligers. Heeft het college hier bewust voor gekozen?’

Politieke vragen

In een 9-tal vragen wil de lokale 1-zetel partij meer duidelijkheid over de redenen van de gemaakte keuzes, en de alternatieven voor een dankbetuiging voor de vrijwilligers van Stichtse Vecht. Daarnaast is de partij kritisch op de verdere professionalisering van de welzijnsorganisatie: ‘Opvallend is het afstoten van vrijwilligerstaken door MOmenz als welzijnsorganisatie zelf, vervallen van de maaltijdservice, het afstoten van ontmoetingsruimte en activiteiten etc. Is het afstoten van vrijwilligerstaken en dus vrijwilligers, een gevolg van de gewijzigde visie van de Welzijnsorganisatie?’De gemeente heeft de vragen van Stichtse Vecht nog niet beantwoord. Beantwoording valt in de komende weken te verwachten.