Politieke vragen over verhoging zwembadkaartje Safari

Fractievoorzitter Lukas Burgering (PvdA) heeft samen met de SP en GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W vanwege de door Sportfondsen aangekondigde verhoging van het zwemkaartje voor zwemmen in Safari van 7,5 % per 1 september. 

De partijen willen weten in hoeverre de prijsverhoging is afgestemd met de gemeente. In de gemeente is ‘Het Sportakkoord’ de onderligger van het sportklimaat in Stichtse Vecht. De partijen willen van de gemeente weten in hoeverre belangrijke uitgangspunten van dit akkoord nog stand houdt. Het gaat dan met name over de volgende zinssnede: ‘Sport moet voor iedereen en op elk niveau bereikbaar zijn. Juist de amateursport is een goede basis voor een gezonde leefstijl en als ontmoetingsplek. Sport is belangrijk voor sociale cohesie en wederzijds begrip. Deze faciliteiten moeten voor alle inwoners toegankelijk zijn, zowel bij sportverenigingen als in de buitenruimte. We blijven ons actief inzetten om sport ook bereikbaar te houden voor inwoners die dit minder makkelijk kunnen betalen.’

De drie linkse partijen in de raad van Stichtse Vecht willen actie van de gemeente: ‘Wat gaat u doen om inwoners, die door de oplopende prijzen als gevolg van inflatie en de steeds hogere energietarieven, het financieel toch al steeds moeilijker hebben, wel in staat te stellen te blijven sporten en bewegen?’