Pop-up vaccineren in Nieuwer ter Aa

Op vrijdag 6 mei gaat de GGDrU voor één dag vaccineren in dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer ter Aa. Ook in de Vondel in Maarssen-Dorp zal binnenkort een vergelijkbare pop-up locatie worden 'geopend'. Daar wordt één dag per week gevaccineerd. Voorafgaand aan de dag van vaccineren in Nieuwer ter AA zal de GGDrU op dinsdag 3 mei een informatiebijeenkomst houden voor inwoners die graag meer informatie omtrent vaccineren willen. 

Vaccinatiegraad

In Stichtse Vecht heeft 87 % van de bevolking van 18 jaar en ouder de basisserie coronaprikken. Voor het vervolg door middel van een boosterprik is dat een stukje lager; 68 % van de bevolking van 18 jaar en ouder heeft de basisserie en één booster gehad. Over de afgelopen 7 dagen werden er in Stichtse Vecht bij de GGD gemiddeld 5 personen per dag positief getest. Per 11 april 2022 hoeft niet iedereen meer naar de GGD voor een bevestigingstest na een positieve zelftest. Daardoor zal het aantal personen dat zich bij de GGD laat testen na een positieve testuitslag, lager uitvallen. Door deze verandering in de groep testers zal ook het percentage positieve testen lager uitvallen.

Landelijk beleid

Minister Kuipers van Volksgezondheid zei eerder deze maand in de vaste Kamercommissie van VWS dat het denkbaar is dat er in de winter meerdere vaccinatierondes zullen komen, mogelijk al in september. De overheid sorteert voor op een lange termijn aanpak aldus een brief van de Minister aan de 2e Kamer begin van deze maand: ' De acute coronacrisis lijkt voorbij, maar corona blijft onder ons. Door de hoge immuniteitsgraad en de minder ziekmakende omikronvariant keren we momenteel terug naar het ‘normale’ dagelijks leven. Tegelijk weten we dat de mogelijkheid bestaat dat we toch weer te maken krijgen met nieuwe oplevingen. Het virus gaat niet meer weg. Dat vraagt om een heldere lange termijnstrategie, die zich richt op het uitgangspunt van een open samenleving.' Vaccineren zal daarin een belangrijk onderdeel zijn en blijven. '

Pop-Up in Maarssen-Dorp

Binnenkort komt er ook een vaste dichtbijlocatie in Maarssen: ontmoetings- en activiteitencentrum De Vondel, Maarssen-dorp. Daar wordt één dag per week gevaccineerd. Begin mei wordt er meer duidelijk wanneer en op welke dag er wekelijks geprikt gaat worden.