Populaire klimaatsubsidieregeling krijgt vervolg

De subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken krijgt ook in 2021 een vervolg. De gemeente stelt een aantal wijzigingen voor zodat deze nog beter aansluit op het doel. Daarnaast verbeteren de wijzigingen de uitvoerbaarheid van de regeling. Zo wordt het toepassingsbereik voor groene daken vergroot naar alle panden in de gemeente Stichtse Vecht en wordt de termijn voor subsidievaststelling verkort naar 4 maanden. 

In 2020 zijn er in totaal 164 subsidieaanvragen ingediend, 77% van de aanvragen betrof het aanleggen van een groen dak en 23% het afkoppelen van het regenwater. In totaal is er 2123 m2 dakoppervlak afgekoppeld en is er 1949 m2 groen dak aangelegd.

Het subsidieplafond van €75.000,- was in 2020 vroegtijdig in september bereikt. De gemeenteraad besloot eerder het subsidieplafond voor 2021 te verhogen met €15.000,-, waardoor het subsidieplafond voor 2021 uitkomt op €90.000,-. Aan het einde van 2021 wordt het subsidieplafond opnieuw geëvalueerd voor het jaar 2022.

De commissie Fysiek Domein buigt zich aanstaande dinsdag over de door het college van B&W voorgestelde wijzigingen in het beleid.