Projectontwikkelaar Garsten Noord herkent zich niet in intimidatie

In de raadsvergadering van 01 februari gaf raadslid Mieke Hoek (Het Vechtse Verbond) aan dat zij op intimiderende wijze was gebeld door Sonnevanck vastgoed, de projectontwikkelaar van het project Garsten Noord bij Nigtevecht. Met doel af te zien van een amendement tot aanpassen bouwplan. De woordvoerder van Sonnevanck laat weten zich totaal niet in deze uitspraak te herkennen.

Mevrouw Jakobs eigenaresse van het stuk grond waar Garsten Noord gerealiseerd moet worden is zwaar teleurgesteld. Teleurgesteld  over de aantijging van Mieke Hoek in de raadsvergadering van 01 februari over intimidatie door de projectontwikkelaar in een telefoongesprek vlak voor de raadsvergadering. Jakobs, woordvoerder namens Sonnevanck geeft aan: ‘De projectontwikkelaar de heer van Gompel heeft inderdaad met mevrouw Hoek gebeld, maar alleen om haar aan te geven dat er al heel veel aanpassingen zijn gedaan aan dit project. Door Sonnevanck is al jarenlang in goed overleg met gemeente Stichtse Vecht gesleuteld aan dit plan’. Tussen de gemeente en de projectontwikkelaar is een anterieure overeenkomst -een overeenkomst waarmee de ontwikkelaar kosten als wegen aanleg, kosten wijzigen bestemmingsplan etc. voor haar rekening neemt- opgesteld en is er in 2015 een plan ter inzage geweest. Volgens Sonnevanck is alles  naar wens aangepast en ligt het plan nu ‘panklaar’ op tafel. ‘Daarom is er nog met het raadslid gebeld, om dit te bespreken’, aldus een duidelijk aangeslagen Jakobs.

Over het gevoerde telefoongesprek is Jakobs helder: ‘als je wilt spreken over intimidatie dan kwam die van de zijde van mevrouw Hoek, zij wilde niets van ons horen en bleef volmondig aangeven dat er aanpassingen moesten komen en dat zij dat zelf wel bepaalt’. Raadslid Mieke Hoek geeft nogmaals aan zich onder druk gezet te voelen door de projectontwikkelaar. 'Het rechtstreeks benaderen van een gemeenteraadslid voorafgaand aan een raadsvergadering om druk uit te oefenen zodat een amendement niet wordt ingediend is onacceptabel. Ik voel mij daardoor als volksvertegenwoordiger in de uitvoering van mijn taak bellemerd, aldus Mieke Hoek.