Protocol van partnerschap tussen Breukelen en Brooklyn

Op 21 mei 2021 is het 375 jaar geleden dat het stadsdeel Brooklyn (New York) officieel werd gesticht. Om dit te herdenken en de historische banden tussen de gemeente Stichtse Vecht en het stadsdeel Brooklyn te bestendigen, ondertekenen de bestuurders van Brooklyn en Stichtse Vecht een ‘Protocol van partnerschap, historische verbinding en toekomstige relatie’.

Het college van B&W heeft eerder het formele besluit tot ondertekening van het protocol genomen. Burgemeester Reinders zal namens Stichtse Vecht het protocol ondertekenen samen met Eric Adams, Brooklyn Borough President. Een speciaal programma zal vrijdag 21 mei om 18.00 uur op de kanalen van RTV Stichtse Vecht worden uitgezonden (website, facebookpagina, tv-kanaal). Ook via de gemeentelijke kanalen zijn de opnames te zien.

Gemeente Stichtse Vecht: 'In het protocol vormt de unieke historische band het vertrekpunt voor het onderhouden van een warme relatie. De overeenkomst is een herbevestiging van de historische en vriendschappelijke band tussen Brooklyn en Breukelen/Stichtse Vecht op een historisch moment. Dit jaar zal er op verschillende momenten bij deze historische band worden stilgestaan met een aantal activiteiten, waarvoor de Stichting Brooklyn Bridge Breukelen het voortouw zal nemen. De ondertekening van het protocol van partnerschap markeert de start van dit herdenkingsjaar.'