Provinciale partijen grijpen in: 'levensgevaarlijke' kruising bij Spengen moet worden aangepakt

Provincie Utrecht - Gedeputeerde Arne Schaddelee moet zo snel mogelijk de kruising van de N401 bij Spengen veiliger maken. Een motie met die strekking werd door zo goed als alle fracties van de Provinciale Staten gesteund. Bewoners van het buurtschap voerden al langer strijd om de in hun ogen 'levensgevaarlijke' kruising aan te pakken.

Aan het einde van de weg die door Spengen voert, ligt een kruising met de provinciale weg N401. Daar raast verkeer met 80 kilometer per uur langs en moeten bewoners meerdere keren per dag oversteken. Verschillende bewoners durven hun kinderen hier niet zelf de weg te laten kruisen. Twee jaar geleden werd er al een middelbare scholier aangereden.

In tegenstelling tot de buurtbewoners, vond Schaddelee de weg wel veilig genoeg. "In de basis is deze kruising correct ingericht en daarmee veilig", liet hij eerder weten. Hij wilde de weg pas in 2026 aanpakken, als er toch al groot onderhoud stond gepland. Dat zou de kosten drukken en de overlast voor de omgeving beperkt houden.

Statenlid Mieke Hoek van 50Plus vond dat te laat en diende daarom met vrijwel alle andere partijen in de Provinciale Staten een motie in. Daarin wordt Schaddelee opgedragen om op de kruising vooruitlopend op het onderhoudsplan alvast een snelheidsverlaging naar 60 kilometer per uur te realiseren.

Daarnaast moet Schaddelee een overzicht aanleveren van de meest gevaarlijke oversteekpunten op provinciale wegen in de provincie Utrecht. Waar mogelijk moeten op de meest gevaarlijke oversteekpunten op korte termijn maatregelen worden getroffen, zoals het verlagen van de maximum snelheid naar 60 kilometer per uur.