Provincie gaat kruising Zuilense Ring met de A2 vernieuwen

De provincie gaat de kruising van de Zuilense Ring met de A2 vernieuwen met als doel de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De provincie verwacht dit jaar voor de zomer daarover nog een definitief besluit te nemen. (Printscreen animatie YouTube kanaal provincie Utrecht)

Al eerder heeft de provincie besloten de maximale snelheid op de Zuilense Ring te gaan verlagen naar 80 kilometer per uur: ‘De N230 willen we zo inrichten dat het voor weggebruikers zo vanzelfsprekend mogelijk is om zich aan de maximale snelheid te houden. In het nieuwe ontwerp kijken we ook naar kansen om meerwaarde te scheppen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid,’ aldus de provincie op de projectwebsite van het project. Tot eind 2023 heeft de provincie gegevens van het gebruik van de N230 en de inrichting van de aansluiting op de A2 verzameld: ‘Met behulp van al deze gegevens maken we een voorlopig ontwerp voor een aangepaste weginrichting, dat we voor besluitvorming breed zullen delen met de omgeving,’ aldus de projectwebsite van de provincie.

Animatie onderzoek aansluiting Zuilense Ring en A2

Voor de veranderingen op de kruising bestaan al ideeën. De provincie hierover bij een gelanceerde animatie op YouTube: ‘We zijn bezig met een ontwerp voor een zogenaamde ‘Divergerende Diamantaansluiting’ (DDI). In deze video zie je in een animatie hoe dat er op deze plek uit kan komen te zien.’

Besluitvorming voor zomer

De provincie verwacht voor de zomer van 2024 een besluit over het project te nemen: ‘Op dit moment worden de laatste zaken uitgewerkt waarna de besluitvorming via Gedeputeerde Staten zal starten. Vervolgens stellen Provinciale Staten het project via het Meerjaren Investeringsplan bij de Kadernota vast. Na vaststelling kan de verdere voorbereiding en uitvoering starten,' aldus een woordvoer van de provincie op gestelde persvragen.

Alternatief Ring Utrecht

Het project staat los van de andere ontwikkelingen rondom de Alternatief Ring Utrecht, waarbij voor de Zuilense Ring een belangrijke rol is weggelegd: ‘Dit betekent dat met name in situaties waarin het zeer druk is in de bak A27 Amelisweerd verkeer met een bestemming aan de noordzijde van Utrecht (Overvecht, Lage Weide, Maarssen) zoveel mogelijk verwezen wordt via de NRU. Het doorgaande verkeer wordt via de snelwegen A27, A12 en A2 geleid. Een goed functionerende NRU is nodig voor het alternatief voor de Ring Utrecht, een bereikbare regio en een robuust nationaal wegennetwerk,' aldus een woordvoerder van Provincie Utrecht. Daarbij wordt uitgegaan van het huidige wegentraject; er is volgens de provincie geen sprake van plannen voor verbreding van de Zuilense Ring.