Provincie pakt regie en gaat zelf onderzoek doen naar mogelijke locaties windmolens

Al eerder was bekend dat de balans tussen zonne- en windenergie in de gehele provincie scheef was.  De provincie deed dan ook eerder een beroep op gemeentes om met meer windplannen te komen. Dat leverde niet het gewenste resultaat op. Daarom gaat de provincie nu zelf onderzoek doen naar mogelijke locaties voor windmolens in de gehele provincie. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Verhouding zonne- en windenergie

Stichtse Vecht heeft zich al eerder negatief uitgesproken tegen de komst van windmolens en windmolenparken in Stichtse Vecht. Uitgangspunt is en blijft zonne-energie. Maar bij een 90-10 verhouding waarbij de provincie aanstuurt op een verhouding tussen zon- en windenergie van 50-50, is het niet uitgesloten dat de provincie in de toekomst op dat gebied gaat ingrijpen. De eerste aanzet daarvoor is nu gegeven: de provincie gaat zelf op onderzoek uit en start gesprekken met gemeenten.

Vermeerdering aantal turbines

Op dit moment telt de provincie 16 operationele windturbines. Dat moet binnen de provincie uitgroeien tot 60. Volgens de Provincie Utrecht is meer windenergie nodig om afspraken na te komen die zijn gemaakt in de Regionale Energie Strategie. De toepassing van windenergie is nodig om de kosten laag te houden en om het energienet beter te benutten. De verwachting is er dat eind 2023 / begin 2024 meer duidelijkheid is over de plannen van de provincie en de eventuele consequenties voor de inwoners van Stichtse Vecht.


Meer nieuws