Provincie wil nieuw jasje voor oude bedrijventerreinen

Niet alleen het aantal mensen dat in de provincie Utrecht wil wonen, maar ook het aantal mensen dat er wil werken, zal de komende jaren flink toenemen. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar bedrijfslocaties, wil de provincie Utrecht niet alleen maar bijbouwen, maar vooral slim gebruikmaken van de al bestaande bedrijventerreinen. (Foto provincie Utrecht)

Gedeputeerde Robert Strijk (Economie): “We wonen in een aantrekkelijke provincie. Dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen hier willen wonen en werken en dus ook de werkruimte moet groeien. Je kan er voor kiezen om met nieuwe bedrijfsterreinen uit te breiden. Maar we zijn zuinig op onze ruimte en groen, dus dat is niet de enige manier waarop we het willen doen.” De provincie is daarom van plan om bestaande bedrijventerreinen te intensiveren. Strijk: “We streven ernaar om méér vierkante meters bedrijfsruimte te krijgen op diezelfde, al bestaande, terreinen. Wanneer bestaande locaties intensiever en slimmer gebruikt worden, blijft er meer ruimte over voor andere bestemmingen, zoals woningbouw en recreatie.” Het provinciebestuur heeft Provinciale Staten gevraagd om met dit plan in te stemmen.

Duurzame en energiezuinige werkplekken

Het gaat in eerste instantie om intensivering, maar door deze aanpak kunnen de locaties ook meteen toekomstbestendig worden gemaakt. Bijna de helft van de panden die nu op bedrijventerreinen staan, is ouder dan dertig jaar. Dat zijn over het algemeen niet de meest energievriendelijke gebouwen. Deze kunnen nu getransformeerd worden tot duurzame en energiezuinige werkplekken. Maar dat gaat uiteraard niet vanzelf. Commerciële partijen vinden het meestal niet rendabel genoeg om te investeren in ouder vastgoed op bestaande bedrijventerreinen (omdat de bestemming van bedrijventerreinen niet verandert, is het lastiger om gemaakte kosten terug te verdienen). De provincie neemt vanuit het maatschappelijk belang daarom graag het initiatief om mee te investeren.

Toekomst

Op verzoek van de provincie Utrecht heeft uitvoeringsorganisatie Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) een plan gemaakt om de komende tien tot vijftien jaar de benodigde ruimtewinst te realiseren. Uiteraard worden, in het kader van regionaal programmeren, duidelijke afspraken met de betreffende gemeenten gemaakt. Het provinciebestuur heeft Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met het plan. Zij zullen hier 22 september 2021 over besluiten.