PvdA aan sportclubs: ‘Wij willen de financiële problemen in kaart brengen.’

De PvdA Stichtse Vecht doet aan de lokale sportverenigingen de oproep om problemen op verenigingsniveau door te geven. Dit met als doel het college van B&W te bewegen meer te doen voor de lokale verenigingen. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht ter illustratie - Fractievoorzitter Lukas Burgering in podcast Rondom de Raad).

Raadslid Lukas Burgering en Sophia Jeddaoui van de PvdA in een brief aan de sportverenigingen: ‘De laatste tijd horen wij vaak dat verenigingen in de problemen komen. Douches uitzetten, ’s avonds de velden maar op halve kracht verlichten, de verwarming in het clubhuis uit… We hebben zelfs al gehoord van voetbalclubs (niet in onze gemeente) die helemaal moeten stoppen. Dat laatste vinden wij een schrikbeeld, dat hier in Stichtse Vecht niet mag voorkomen!’

Wij willen graag die problemen in kaart brengen, zodat wij het College van B&W tot actie kunnen aanzetten.

• PvdA Stichtse Vecht

De partij vraagt in een brief aan de bestuurders van sportverenigingen in Stichtse Vecht om aan te geven of er op dit moment al financiële problemen zijn en zo ja hoe groot die zijn. PvdA Stichtse Vecht: ‘We willen bijvoorbeeld graag weten wat u nu al doet om de problemen het hoofd te bieden en hoe lang u dat kunt volhouden? Moet de contributie omhoog en gaat dat ten koste van uw ledenbestand? Neemt u maatregelen voor leden die de contributie niet kunnen opbrengen? Wat betekent dat dan weer voor uw verenigingskas? Heeft uw bestuur ook al het doemscenario van te moeten stoppen bekeken?’

In de brief is de PvdA ook helder op welke vlakken de partij zal inzetten: ‘ U begrijpt dat we u geen geld kunnen beloven. Wat we wél kunnen beloven is dat onze fractie zich maximaal zal inzetten om het sportieve verenigingsleven in onze gemeente te behoeden en te behouden. U mag op onze steun rekenen.'

Wethouder Karin van Vliet (Streekbelangen) heeft in diverse openbare bestuurlijke vergaderingen al aangegeven goed contact te hebben met de lokale sportverenigingen waarin eventuele signalen omtrent financiële problemen aan bod kunnen komen.