PvdA dankt Maarten van Dijk met een seminar

Dat een lastig onderwerp, zelfs een financieel, tussen de diverse politieke partijen van links tot rechts in een prettige sfeer besproken kan worden, bewees de PvdA wel afgelopen vrijdag tijdens het afscheidsseminar dat werd georganiseerd voor oud-wethouder Maarten van Dijk. (vlnr: Inge van Dijk, Maarten van Dijk, Cees Koomen, Henk Nijboer en Jeroen-Willem Klomps).

Op vrijdag 23 september kwamen zo’n 60 lokale politici van Stichtse Vecht, leden van de PvdA en tal van andere genodigden bijeen in de Pauluskerk in Breukelen om Maarten van Dijk te bedanken voor zijn grote inzet voor de inwoners van Stichtse Vecht in de lokale politiek. Vrijwel alle partijen waren vertegenwoordigd, evenals het College van B&W. Henk Nijboer (Tweede Kamer PvdA), Inge van Dijk (Tweede Kamer CDA), Jeroen Willem Klomps (oud-wethouder VVD) en Cees Koomen (Nyenrode Business University) spraken onder leiding van PvdA fractievoorzitter Lukas Burgering samen met Maarten over alle taken die afgelopen jaren vanuit het Rijk naar de gemeentes zijn overgeheveld.

“Het seminar is het afscheidscadeau van de PvdA aan Maarten na 20 jaar actieve politiek in Stichtse Vecht en Maarssen. Zijn succesvolle wethouderschap van afgelopen drie jaar was een kroon op zijn jarenlange inzet, waar we heel trots op zijn. Maarten is bijzonder deskundig op het gebied van gemeentefinanciën. Daarom wilden we als dank graag met hem napraten over de enorme veranderingen van de afgelopen jaren, waar veel taken van het rijk naar de gemeenten werden overgedragen, maar vaak met te weinig geld. Is dat nou een ramp of een zegen?”, opende Lukas Burgering de middag.

Een simpel antwoord op deze vraag is er niet, zo bleek uit het levendige debat waaraan ook de aanwezigen in de zaal konden deelnemen. Over een paar zaken waren de aanwezigen het wel eens: taken dicht bij de burger organiseren is een goed uitgangspunt. Ook vonden de deelnemers aan het debat dat dit te snel en met te beperkte middelen en te snel is gedaan.

Maarten van Dijk kreeg het laatste woord en sloot af met: “Ik wens Stichtse Vecht een behouden vaart, waarbij voor mij drie kernwoorden centraal staan: perspectief, communicatie en uitvoeringskracht. Dank jullie wel!”