PvdA en ChristenUnie-SGP willen duidelijkheid over parkeertarieven P+R Breukelen

PvdA Stichtse Vecht en de fractie van de ChristenUnie-SGP hebben vragen gesteld aan het college van B&W. Beide partijen willen druk op de ketel zetten als het gaat om de parkeertarieven voor het parkeren bij P+R-terreinen in Breukelen.(Drone foto Robbert Oelp)

Motie gemeenteraad

Eerder in juni 2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over dit onderwerp. Omdat de parkeerplaatsen en de gronden eigendom zijn van de provincie, willen de PvdA - en andere partijen in de raad van Stichtse Vecht - dat de gemeente het gesprek aangaat met de provincie met als doel gratis parkeren voor forensen uit met name Stichtse Vecht.

Robbert Oelp

Complexe opgave

De nieuwe parkeergarage P+R1 is maandag 5 februari geopend. Tijdelijk is het daar nog gratis parkeren, maar in het voorjaar - datum nog onbekend - zal betaald parkeren op alle P+R-terreinen bij knooppunt Breukelen worden ingevoerd. De tarieven voor betaald parkeren zijn nog niet bekend. In een eerder bericht op deze website gaf de provincie al aan dat het een complexe opgave is. Ondertussen vrezen lokale forensen, evenals de fractie van de PvdA en de ChristenUnie-SGP, dat ook forensen uit Stichtse Vecht straks de portemonnee moeten trekken. Beide partijen willen hier graag zo snel mogelijk duidelijkheid over hebben en hebben gezamenlijk vragen gesteld aan het college van B&W: "Een gesprek over de definitieve hoogte van de tarieven heeft nog altijd niet plaatsgevonden omdat de provincie hier nog geen voorstel voor heeft gedaan. Is het college bereid zelf initiatief te nemen om dit gesprek zo spoedig mogelijk op gang te brengen?"

Beide partijen willen dat het college van B&W nogmaals de strekking van de motie onder de aandacht van de provincie brengt. Daarnaast willen de partijen dat de gemeente daar haast mee maakt: "Is het college bereid om, gezien het feit dat de parkeergarage ondertussen geopend is, haast te maken met dit overleg teneinde de onduidelijkheid en onzekerheid bij inwoners van Stichtse Vecht, en meer specifiek forensen uit onze gemeente die gebruik maken van de trein, zo snel mogelijk weg te nemen?"