PvdA: ‘Inwoners centraal blijven stellen’ in miljoenendossier TIM Stichtse Vecht

Er is veel te doen rondom TIM Stichtse Vecht. Er zijn extra miljoenen nodig voor wijkteams, Jeugdhulp en WMO-begeleiding in Stichtse Vecht vanwege de grotere vraag naar zorg. De gemeente is aan zet voor volgende stappen waarin politiek het college van B&W een richting wil geven. Tijdens de raad van 7 maart zullen twee moties worden besproken. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - het Koetshuis in Breukelen, de locatie van de raadsvergaderingen).

Motie VVD

De motie van de VVD werd eerder aangekondigd en wordt nu al gesteund door een groot aantal politieke partijen in de raad van Stichtse Vecht. De VVD wil dat het gemeentebestuur aan de slag gaat met het maken van afspraken rondom het partnerschap, wil dat er in mei een informatieve commissie wordt georganiseerd en wil dat de raad in juni inzicht krijgt in de financiële resultaten van TIM SV in het eerste kwartaal, de financiële scenario’s voor 2023 met een mogelijke doorkijk naar 2024. In het vierde kwartaal van 2023 wil de partij dan inzicht hebben in de scenario’s voor 2025 en verder.

Motie PvdA

De gewenste sturing op het proces en de financiën is voor de PvdA en gesteund door de SP en Samen Stichtse Vecht aanleiding om met een eigen motie te komen waar aangestuurd wordt op het blijven centraal stellen van de inwoner in dit proces om zodoende de kwaliteit van de zorg te kunnen borgen. Ook deze motie zal behandeld worden tijdens de raad van 7 maart aanstaande.

Aankondiging raad 7 maart


Meer nieuws