PvdA pleit voor gratis mondkapjes aan scholieren

De fractie van de PvdA gaat tijdens de raad van 21 december een motie indienen voor het verstrekken van gratis mondkapjes aan scholieren. 

Raadslid Sophia Jeddaoui (PvdA) heeft een aantal constateringen gedaan waarop zij haar motie baseert: 'In verband met het coronavirus is het dragen van een mondkapje per 1 december 2021 verplicht op middelbare scholen. Sommige middelbare scholen in Stichtse Vecht verkopen mondkapjes aan de leerlingen voor 0,50 cent per stuk. Op sommige middelbare scholen dreigen leerlingen geweigerd te worden als ze geen mondkapje op hebben.'

Met de motie wil de partij dat de gemeente de scholen gaat verzoeken om gratis mondkapjes uit te delen aan de leerlingen en als daar geen budget voor beschikbaar is, dit te financieren uit het gemeentelijke Coronafonds.