PvdA pleit (wederom) voor aanpak weesfietsen

PvdA pleit (wederom) voor aanpak weesfietsen

De PvdA Stichtse Vecht heeft zich in het verleden herhaaldelijk ingespannen om wees- en zwerffietsen in Maarssen-dorp, rondom het NS-station Maarssen en winkelcentrum Bisonspoor te laten verwijderen. PvdA: 'Zeer tevreden waren wij over de aanpassing van de APV onlangs, waardoor mogelijkheden om in te grijpen werden verruimd. Desondanks staan genoemde fietsen nog steeds gedurende lange tijd op de bovengenoemde plekken. Hetzelfde geldt trouwens voor fietsen tussen café-restaurant Oud Zuid en Hans en Frietje in Loenen. Vele fixiemeldingen van bewoners hebben niet of nauwelijks tot resultaat geleid.'

De PvdA heeft vragen aan het college van B&W gesteld en wil meer weten over het beleid, waarom aanpak op zich laat wachten en wanneer gemeente het onderwerp gaat aanpakken.