PvdA-raadslid pleit voor aanpak energiearmoede bij NPO1

Deze week was er bij het NPO1 programma Blok&Toine aandacht voor energiearmoede. Een onderwerp waar PvdA-raadslid Sophia Jeddaoui aandacht voor vraagt. Al eerder vroeg ze aandacht voor dit onderwerp op RTV Utrecht en RTV Stichtse Vecht waar de persoonlijke situatie van een Maarssenbroekse inwoner aan bod kwam.

In het programma op NPO1 werd stilgestaan bij het onderzoek van het CBS en TNO. Zij brachten op wijkniveau in kaart waar er zogeheten energiearmoede heerst. Het probleem doet zich in het land voor bij mensen met een laag inkomen of mensen die in de financiële problemen zitten. Koen Straver, energiearmoede-expert van TNO en Sophia Jeddaoui, PvdA raadslid in de gemeente Stichtse Vecht vertellen in de NPO1 uitzending over energiearmoede.